Døden

Hva er døden? Hva skjer når vi dør? Hvordan har mennesker opp gjennom historien betraktet døden? Og hva kommer etterpå? Døden er et av menneskehetens store mysterier – hvor vitenskapen kommer til kort: Det fins ingen empiriske data å forholde seg til.

Publisert 1. feb. 2012 11:39
Omtrent 10 prosent av norske ungdommer har forsøkt å ta sitt eget liv eller driver regelmessig med selvskading. Men ønsker de egentlig å dø?