Dyrenes sexliv

Atferden og sjekketriksene er mangfoldige i dyreverdenen. Noen spiser sex-konkurrentene sine. Bare størrelsen på kjeften setter begrensningene. Noen flyr til andre verdensdeler for å finne en make. Og noen blir så sexforvirret at de tenner på feil art.

Publisert 1. feb. 2012 11:59
Kannibalismen rår! Hanngjeddene slåss så vanvittig om hunnene at svært mange av dem blir spist opp av sine egne under gytetiden. Bare gapevidden setter begrensning.
Publisert 1. feb. 2012 11:59
Ornitologer lurte på om kjøttmeisen kunne snylte som gjøken. Men kjøttmeis som vokste opp hos blåmeisforeldre, ble så sexforvirret at de foretrakk å pare seg med blåmeis. Ikke rart at de fleste forble enslige.
Publisert 1. feb. 2012 11:59
For første gang jakter forskerne på snøuglens slektshemmeligheter. Zoologer sammenlikner arvematerialet til snøugler fra hele Nordkalotten for å se hvordan de har spredt seg og hvordan de slekter på hverandre.