Tema: Ekstremisme

Ekstreme holdninger på begge sider av det politiske spekteret undergraver fellesskapet med trusler og vold.

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Det samme tankemønsteret ligger bak islamisters ønske om å angripe vestlige land, som høyreradikales ønske om å bruke vold for å forsvare dem

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Vårt naboland i øst har over 10 ganger så mange høyreekstreme drap per innbygger som Vest-Europa.

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Kan man tilhøre ytre høyre og være liberal på en og samme gang?

Publisert 7. feb. 2018 11:20

Hinduekstremismen som sto bak drapet på Gandhi for 70 år siden, har nå spredd seg til resten av verden og støtter Donald Trump og Brexit.

Publisert 7. feb. 2018 11:20

Land med et innflytelsesrikt høyrepopulistisk parti og en åpen innvandringsdebatt opplever mindre høyreekstrem vold, viser ny forskning.

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Ekstremismen går som en understrøm gjennom Europas historie de siste århundrene.