Fattigdom

1,4 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom. Hvert fjerde barn i verden er underernært. Én av seks har ikke tilgang til rent vann. Hvordan kan forskning bidra til å løse verdens største utfordring?

Publisert 18. mai 2012 09:17

Mulighetene til å avskaffe den ekstreme fattigdommen i verden er dobbelt så store i dag som for 30 år siden. Men i samme periode har også verdens gjerrighet økt dramatisk.  

  

Publisert 18. mai 2012 10:22

Ett av tre barn i utviklingsland er mindre av vekst enn det skulle ha vært – etter sin alder. Mangel på livsviktige mineraler, vitaminer, proteiner og fett gjør at barnets kropp og hjerne ikke utvikler seg til sitt fulle potensial.

 

Publisert 18. mai 2012 13:36

Nye tall fra Verdensbanken viser at fattigdommen går kraftig tilbake. Men er det grunn til å juble? – Mye tyder på at den positive utviklingen er noe Verdensbanken selv skaper gjennom å gjøre fortiden verre enn den var, sier Kalle Moene.

Publisert 6. juni 2012 12:57

– Fattigdom må bekjempes på grasrota. Jeg ser mange tegn til at menneskerettighetene er blitt en stadig viktigere drivkraft i denne kampen.  

Publisert 6. juni 2012 14:05

Hva fattigdom er – og hvem som skal regnes som fattige –  er det eksperter som fastslår. Men kan de som lever i velstand, forstå hva det vil si å være fattig? En forskergruppe er i gang med å definere et nytt fattigdomsbegrep gjennom å spørre de fattige selv.