Fattigdom

1,4 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom. Hvert fjerde barn i verden er underernært. Én av seks har ikke tilgang til rent vann. Hvordan kan forskning bidra til å løse verdens største utfordring?

Publisert 18. mai 2012 13:36

Nye tall fra Verdensbanken viser at fattigdommen går kraftig tilbake. Men er det grunn til å juble? – Mye tyder på at den positive utviklingen er noe Verdensbanken selv skaper gjennom å gjøre fortiden verre enn den var, sier Kalle Moene.