Forskning og samfunn

Forskningen har betydning for stadig flere samfunnsområder. Knapt en politisk beslutning av noen betydning, blir fattet uten en eller form for vitenskapelig utredning. Men hvordan står det egentlig til med forståelsen av forskningen i samfunnet?

Publisert 1. feb. 2012 12:23
Finansiering av forskning gjennom programmer er blitt oppfattet som en trussel mot forskningens frihet og kvalitet. Werner Christie Mathisen gir et annet bilde av programforskningen og hevder at forskere ikke kan late som om forskningen ikke er så integrert i samfunnslivet som den er og i stigende grad blir.
Publisert 1. feb. 2012 12:23
- Bare en halv prosent av norske menn er voldtektsforbrytere. Men det er nok til å skape en stemning av frykt blant kvinner. Den samme uroen skaper mediene hos forskere som er blitt misbrukt av en journalist.