Fremragende forskning - hva er det?

Hva skal til for at forskning kan kalles fremragende? Kriteriene for fremragende forskning innen fysikk, humaniora og samfunnsvitenskapene blir problematisert i dette Apollon-temaet.

Publisert 1. feb. 2012 12:18
Hva er fremragende forskning for en professor i sosiologi? Synet kan nok variere, avhengig av for eksempel hvilken kunnskapstradisjon vedkommende arbeider innenfor. - Men man må bestrebe seg på å vurdere andres forskning ut fra det teoretiske perspektivet de anvender, sier professor Karin Widerberg. Ifølge henne skal et godt arbeid oppfylle de kravene til kunnskap som følger med perspektivet.
Publisert 1. feb. 2012 12:18
For at humanistisk forskning skal kunne betegnes som fremragende, må den gi ny innsikt. I tillegg må den være velbegrunnet. Den må tåle informert kritikk, mener professor Dagfinn Føllesdal ved Filosofisk institutt.