Grønn Energi

Verden må vekk fra olje, kull og gass og over til nye energiformer for å bremse den menneskeskapte oppvarmingen. For å lykkes trengs en storstilt dreining mot et samfunn basert på fornybar energi.