Havet i klimaendringens tid

Havet er blitt varmere og surere. Dette påvirker livet i havet. Endringene kan bli dramatiske.