Hjernen

Den første hjerneforskeren ved Universitetet i Oslo het Fridtjof Nansen. Allerede fra 1930-tallet var universitetet verdensledende i hjerneforskning. Nå har forskere funnet nødbremsen i hjernen.

Publisert 1. feb. 2012 11:50
For at hjernecellene skal bli minst mulig skadet etter hjerneslag, har de en sinnrik nødbrems som kan redde den elektrokjemiske balansen. Nå undersøker forskere hvordan nødbremsen kan forsterkes.
Publisert 1. feb. 2012 11:51
Fem spedbarn drepes hvert år av filleristing. Like mange spedbarn blir påført varige hjerneskader. Overgriperne går fri fordi bevisene ikke er gode nok. Andre blir uskyldig mistenkt. Nå skal rettsmedisinere lære mer om hjerneskadene, ved å filleriste en babydukke.