Hva har Biologisk instittutt gjort for menneskeheten?

Hva har Biologisk institutt gjort for menneskeheten de siste årene? Dette spørsmålet danner utgangspunkt for Apollon-temaet om biologi, hvor tre forskningsmiljøer forteller hva de driver med.

Publisert 1. apr. 1998 00:00
- Eg kjenner ganske stor avstand til det vitskaplege personalet også etter fleire år som heiltidsstudent. Mange studentar blir nok skuffa over undervisninga, og dette at ho er forskingsbasert, som det står i festtalane, merkar ein ofte ikkje så mykje til.
Publisert 1. apr. 1998 00:00
I vår gruppes forskning har vi benyttet arvestoffet (DNA) til å avdekke nye deler av utviklingshistorien. Forskningen har også resultert i ny, matnyttig kunnskap og teknologi. Men utgangspunktet er hele tiden noen spørsmål som pirrer vår nysgjerrighet.
Publisert 1. apr. 1998 00:00
Norske biologer i fronten: - Det begynte med at vi ville studere partnervalget hos svarthvit fluesnapper. Dette førte oss over i nye og spennende fagområder, forteller professor i biologi, Tore Slagsvold og forskerkollega Glenn-Peter Sætre.
Publisert 1. apr. 1998 00:00
- Det er en nesten fullstendig mangel på samtale over kulturgrensene på Universitetet i Oslo. Apollon burde bli en arena for slik samtale. Men før dialogen kan komme i gang, må samfunnsvitere og humanister slutte å kokettere med sin uvitenhet om hva vi matematikere og naturvitere driver med.