Hvorfor humaniora?

Hva skal vi med humanistisk forskning? Dette er spørsmålet som søkes besvart i dette Apollon-temaet. Blir vi bedre mennesker eller får et åpnere og mer tolerant samfunn gjennom humanistisk kunnskap?