Identitet

Hva er identitet? Hva skjer når grupper av mennesker møter hverandre? I dette Apollon-temaet ser vi på to forskningsprosjekter ved Universitetet i Oslo som begge har slike problemstillinger i kjernen av sine undersøkelser. Det ene er nært: Innvandringen til Norge gjennom 1000 år. Det andre fjernere fra våre kyster: Identitet slik den framstår for menneskene i noen av Stillehavets øysamfunn.

Publisert 1. feb. 2012 12:06
For svenskene var Norge en gang et slags ”reserve-Amerika”. På 1800-tallet krysset de grensen i tusentall. Landet i vest lokket med jobber og høyere lønninger.
Publisert 1. feb. 2012 12:06
Før i tida var det knapt ein innvandrar å sjå i Noreg. Trudde me. Men har ikkje einkvar av oss vandra i skogen til Løvenskiold, drukke kaffi på Møllhausen eller kjøpt bukse hos Adelsten? - alle innvandrarar dei siste få hundreår.
Publisert 1. feb. 2012 12:06
– Når folk fra den lille øygruppa Tokelau flytter til storbyene på New Zealand, fortsetter de i stor grad å orientere seg etter tradisjonelle mønstre. Dette gjelder både i forhold til slekt og sosiale nettverk, men også når det gjelder geografiske forhold, sier førsteamanuensis Ingjerd Hoëm.
Publisert 1. feb. 2012 12:06
De bor på små øyer, ofte med bare en kilometers avstand. I århundrer har de byttet koner og kranglet om fiskegrunner. Likevel snakker de språk som er like forskjellige som norsk og kinesisk. Hva sier dette om forholdet mellom språk og identitet?
Publisert 1. feb. 2012 12:06
Kan små øysamfunn i Stillehavet lære nordmenn noe om holdninger til egen identitet? Ja, mener en gruppe forskere ved Universitetet i Oslo og Kon-Tiki Museet, som nå setter i gang med en tverrfaglig studie av identitet, sted og migrasjon i Oseania.
Publisert 1. feb. 2012 12:06
De siste årene er de multikulturelle miljøene i Norges storbyer blitt sterkt fokusert. Men i landets nordligste deler har befolkningen vært sammensatt i århundrer. Kvenene skiller seg ut ved å bevare sin innvandrerstatus i generasjoner.
Publisert 1. feb. 2012 12:06
Innvandring er ofte gjenstand for heftig debatt. Men fenomenet er på ingen måte nytt. Til Norge har mennesker vandret gjennom hele historien. Det har endret innvandrerne selv og folket de kom til. I fem år har historikere ved Universitetet i Oslo studert møtene mellom dem som kom og dem som var.