Innovasjon

Forskningsresultater er et viktig grunnlag for verdiskapning og kommersiell virksomhet. Birkeland Innovasjon hjelper forskerne ved Universitetet i Oslo med patentering og andre praktiske oppgaver i forbindelse med kommersialisering av lysende ideer.

Publisert 1. feb. 2012 11:57
Medisinprofessor Rune Blomhoff ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo har tatt patent på sin oppfinnelse som gjør det mulig å bruke selvlysende mus til uttesting av nye legemidler.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Gode ideer blir fort papirtigere fordi forskerne ikke vet hvordan forskningen deres kan kommersialiseres. Nå gir Birkeland Innovasjon drahjelp som kan gi penger i kassa både til den enkelte forsker og til fagmiljøene. Omkring 70 ideer er under bearbeidelse.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Et nytt bærbart analyseapparat kan komme til å revolusjonere deler av rettsmedisinen og forbedre rettssikkerheten. Mens politiet i dag må klare seg med svært grove metoder for å bestemme dødsøyeblikket i drapssaker, vil de i fremtiden få svar på åstedet, og mye mer nøyaktig enn i dag.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Selskapet Spermatech arbeider med å lage en p-pille for menn, med utgangspunkt i forskning ved Universitetet i Oslo. For noen år siden identifiserte nemlig forskerne det proteinet som gjør at sædcellene klarer å svømme.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Mens dagens antivirusprogrammer bare har muligheten til å oppdage kjente virus, kan en ny oppfinnelse ved Universitetet i Oslo også sette ukjente virus ut av spill.