Kommersialisering

Er kommersialisering av forskningsresultater en trussel mot forskningens vesen eller en måte universitetene kan oppfylle sitt samfunnsansvar på? Vil kommersialisering og samarbeid med næringslivet bli en helt nødvendig inntekstkilde for universitetene i framtiden? Og vil dermed forskningens frihet og autonomi svekkes? Dette er problemstillingene i dette Apollon-temaet.

Publisert 1. feb. 2012 12:05
Farmasiprofessor Jo Klaveness er ”norgesmester” i patenter, men han advarer mot overdreven tro på at kommersialisering i nær framtid vil kunne gi universitetene store inntekter. Han er mer opptatt av å dyrke fram en kultur blant de vitenskapelig ansatte hvor det er like viktig å patentere som å publisere.
Publisert 1. feb. 2012 12:06
- Ved økt kommersialisering frykter jeg at allmennhetens interesser og det kritiske potensialet forsvinner fra forskningens verdigrunnlag, sier vitenskapsfilosof Matthias Kaiser.
Publisert 1. feb. 2012 12:06
Hver femte norske universitetsforsker har hatt midler fra næringslivet de siste fem årene. Det har vært en beskjeden økning på 1990-tallet, mens kontakten mellom universitetsforskere og næringslivet på 1980-tallet ble tredoblet.
Publisert 1. feb. 2012 12:05
I Forskningsparken omsettes vitenskap til næringsrettet virksomhet. Administrerende direktør Svenning Torp sier han har sett en klar holdningsendring på universitetet siden 1980-tallet når det gjelder kommersialisering av forskning.