Latin-Amerika

Latin-Amerika er ikke bare musikkens, dansens og gledens kontinent - men også ulikhetens, militærdiktaturenes og gjeldskrisenes kontinent.  For tiden finnes noen av de mest progressive endringene i sosialpolitikk og inntektsfordeling i verden sted nettopp her.

Publisert 6. des. 2013 13:51

Småbøndene i Andesfjellene i Peru forholder seg til vannet som et levende vesen. De ofrer lamafett, kokablader og sprit til vannkilden. Nå kan klimaendringene og den globale økonomien føre til store endringer i kulturen deres.

Publisert 5. feb. 2014 11:02

Mulighetene for demokrati og rettferdighet er gang på gang blitt skuslet bort under byggingen av den colombianske nasjonen. Ny bok åpner for å tolke Colombia på nye måter. 

Publisert 28. nov. 2013 09:54

I mange land i Latin-Amerika er  visepresidenten den einaste som tener på at presidenten går av. Det kan vera årsaka til den politiske ustabiliteten i desse landa.

Publisert 12. nov. 2013 07:30

Mange tenåringer blir voldtatt av nære slektninger. Abort straffes med fengsel. Mange tar illegal abort eller føder barnet uten medisinsk hjelp.

Publisert 5. feb. 2014 12:46

Brasil er ett av landene i Latin-Amerika som har opplevd størst fattigdomsreduksjon de siste årene. Nå vil forskere finne ut hvorfor og hvordan andre latinamerikanske land kan følge etter. 

Publisert 9. des. 2013 09:17

Kubansk nasjonalisme forsterka av patriotiske salsarytmar erstatta den marxistiske ideologien då Sovjetunionen klappa saman og russarane blei borte.

Publisert 11. nov. 2013 12:30

Ofre for alvorlige menneskerettighetsbrudd i Argentina og Peru viser ikke bare styrke og mot til å overleve. De representerer også sterke stemmer i rettsoppgjøret. 

Publisert 5. feb. 2014 13:56

Tar globaliseringen livet av den tradisjonelle bedriftsstrukturen i Mellom-Amerika – med én familie på toppen? Forskere har samlet informasjon om tusenvis av bedrifter for å finne svar. Det har ingen gjort før. 

Publisert 5. feb. 2014 10:51

Nye politiske regimer, nye globale allianser og nye sosiale bevegelser bidrar til at økonomiene vokser og antall fattige reduseres, og til at nye konflikter og utfordringer oppstår. 

Publisert 5. feb. 2014 11:21

Argentina – “jordas spiskammer” – dyrker i dag mest genmodifisert soya – som blant annet går til dyrefôr i Kina. Småbønder og landarbeidere er drevet bort.