Reportasjer fra medisinsk fakultet - 2008 til våren 2014

Oversikt over Apollon-reportasjene fra Det medisinske fakultet fra 2008 til våren 2014. Med denne linken kan du lese forskningsreportasjene fra fakultetets 200-års-markering.

Publisert 1. feb. 2012 11:43
Strålebehandling kan skade friskt lungevev hos pasienter med brystkreft og lungekreft. En ny metode, som følger svulstens bevegelser under pusting, gjør det mulig å redusere stråleområdet med en fjerdedel. Da blir det færre bivirkninger.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
I protonterapi blir kreftceller beskutt med atomkjerner i en hastighet på nesten 300 000 kilometer i timen. Et enda kraftigere slagvåpen er karbonatomer.
Publisert 2. sep. 2013 07:42

Bakteriefloraen i tarmen kan ha noe å si for en rekke sykdommer. Fremtidens behandling kan bli transplantasjon av avføring.

Publisert 6. feb. 2013 08:20

Antall gale kreftprognoser kan halveres med datastyrt bildeanalyse. Om tre år kan metoden brukes på pasienter med tarmkreft, eggstokkreft og prostatakreft.

Publisert 16. okt. 2013 14:52

Lege og professor Helge Stormorken (90) ga for et kvart århundre siden navn til sykdommen Stormorken syndrom. At det skulle bli genforskerkolleger ved hans eget Oslo universitetssykehus som til slutt fant den genetiske forandringen som forårsaker syndromet, var langt fra opplagt.

Publisert 11. feb. 2014 10:39

Beslutninger som fattes langt utenfor helsesektoren og høyt over hodet på nasjonalstatene, har voldsom innflytelse på helsen til store deler av verdens befolkning.

Publisert 1. feb. 2012 11:45
Det fins ingen effektive vaksiner mot den farligste typen hjernehinnebetennelse. Nå har forskere ved UiO fått ideen til en ny vaksine. Den skal patenteres.
Publisert 23. aug. 2012 12:22

Nå er det mulig å identifisere hissig brystkreft ved å tolke det matematiske mønsteret i kreftgenomet.

Publisert 1. feb. 2012 11:40
Noen diabetespasienter får intet varsel før de besvimer av lavt blodsukker. En moderne svettemåler kan gi varselet i tide. Skiskyttere og ME-pasienter kan også få glede av svettemåleren.
Publisert 25. sep. 2013 08:57

Både genene og proteinene kan endre seg i kreftsvulsten. Noen ganger kan behandlingen gjøre vondt verre.

Publisert 15. okt. 2013 10:38

Vår genetiske sammensetning er med på å bestemme hvor mye og hvor fort vi legger på oss når vi spiser for mye fet mat, viser norsk-amerikansk studie. Nå er forskere på sporet av hvilke gener det dreier seg om.

Publisert 13. sep. 2012 07:19

Signalkaos mellom hjernecellene kan føre til alvorlige skader. Medisinerne vet ikke nok. Nå har de bedt matematikere om hjelp.

Publisert 1. feb. 2012 11:40
En gruppe pasienter som tidligere hadde fått diagnosen schizofreni, ble fulgt opp over lang tid. Nesten halvparten var kvitt sykdommen. Ny forskning viser at tiltro til egen påvirkningsevne og håp for fremtiden betyr mye for å bli å frisk.
Publisert 7. nov. 2013 14:02

Svære statistiske analyser av mutasjonsfordelingen i flere tusen kreftsvulster gjør det mulig å finne kurer for kreftsykdommer som det ikke finnes behandling mot i dag.

Publisert 1. feb. 2012 11:45
Hvert år får 3500 norske kvinner og menn kreft i tykktarmen. Mange lever med kreften uten å vite om den – helt til den blir dødelig. Nå har en ung forsker funnet fram til en metode som oppdager kreften mens den ennå kan kureres.
Publisert 1. feb. 2012 11:50

På 1930-tallet begynner historien om det som skulle bli et helt enestående forskningsmiljø i Norge, og som i utlandet omtales som The Oslo School of Neuroanatomy.

Publisert 1. feb. 2012 11:46
Det fins mer enn 700 sjeldne stoffskiftesykdommer. Noen av dem kan medføre leversvikt, permanent hjerneskade eller dødsfall hos barn. Bare et par av sykdommene er kjent av allmennlegene. Nå planlegger Norge screening av 20 alvorlige stoffskiftesykdommer på nyfødte.
Publisert 7. feb. 2012 12:52

Nå blir det langt enklere å vaksinere hele befolkningen mot en truende pandemi. Fremtidens DNA-vaksiner kan lastes ned over internett og lages på det lokale apoteket.

Publisert 1. feb. 2012 11:54
– Kreftceller er helt avhengige av aminosyren glutamin for å vokse. Om vi kan hindre glutaminopptaket, kan vi kvele kreftcellenes vekst, sier professor Farrukh A. Chaudhry, som nylig fikk Jahre-prisen for yngre forskere.
Publisert 1. feb. 2012 11:52
Kreft er en naturlig del av den menneskelige evolusjon. Genene våre har ikke utviklet seg for at vi skal leve lange og lykkelige liv. De er optimalisert for å kopiere seg selv til neste generasjon – gjerne på vår bekostning. Derfor vil vi neppe noen gang finne en behandling som løser ”kreftgåten”, sier Jarle Breivik.
Publisert 1. feb. 2012 11:48
– Da jeg kom til Sør-Afrika første gang ble jeg slått av stillheten rundt hiv og aids. Det var nærmest som om sykdommen ikke eksisterte, forteller Wenche Dageid. I flere år har hun hjulpet hiv-positive til å mestre sin livssituasjon.
Publisert 1. feb. 2012 11:45
Det er vanskeligere å oppdage hjerteinfarkt hos kvinner enn hos menn. Og flest kvinner får Multippel sklerose. Nå ønsker medisinere å undersøke om det finnes felles, molekylære forklaringer.
Publisert 25. nov. 2013 09:53

Den moderne kreftbehandlingen er blitt flyttet fra laboratoriet til datamaskinen. For å finne genendringene som fører til kreft, må det kjøres enorme beregninger på en av verdens raskeste tungregnemaskiner.

Publisert 1. feb. 2012 11:41
Vaginal fødsel er tryggest. Risikoen for alvorlige blødninger dobles ved planlagte keisersnitt. Risikoen tredobles om keisersnittet er akutt. Nå advarer fødselslege mot keisersnitt.
Publisert 1. feb. 2012 11:39
UiO-professor har utviklet en kreftvaksine som kan forlenge levetiden for pasienter med bukspyttkjertelkreft. Nå tester
han ut en ny vaksine som skal kunne drepe alle typer kreftceller.
Publisert 1. feb. 2012 11:44
Sex skaper ikke forskjell mellom individene, men tviholder på de beste egenskapene til dem som parrer seg. Det viser studier av bakteriesex. Den nye erkjennelsen er viktig i jakten på en vaksine mot hjernehinnebetennelse.
Publisert 7. feb. 2012 12:52
Immunceller fra friske individer kan bli den nye immunkuren mot kreft. Kuren kan skade kreftceller uten å ødelegge nabocellene. Håpet er å kunne utrydde kreft for godt.
Publisert 1. feb. 2012 11:50
For nøyaktig 120 år siden ble den første norske doktoravhandlingen i nevrovitenskap framlagt. Den presenterte en revolusjonerende idé: at hjernen er et nettverk av individuelle, atskilte nerveceller. Doktoranden het Fridtjof Nansen.
Publisert 1. feb. 2012 11:50
Som de første i verden har forskere ved Universitetet i Oslo vist at nervesystemets støtteceller, astrocyttene, spiller en avgjørende rolle for signaloverføringen i hjernen. Den nye kunnskapen åpner for nye måter å forstå og behandle hjernesykdommer på.
Publisert 1. feb. 2012 11:42
To UiO-professorer har slåss for protonterapi, en moderne kreftbehandling, i seks år. SEIER: Helsedirektoratet sier nå ja til å sende pasienter til protonterapibehandling i Sverige. TAP: Det blir ingen forskning på protonterapi ved norske universiteter.
Publisert 19. sep. 2013 13:16

Selv om det er kjent at arv spiller en viktig rolle ved schizofreni og bipolar lidelse, har det vært vanskelig å peke ut hvilke konkrete gener som gir økt sårbarhet. Nå har forskere fra UiO identifisert mange nye risikogener.

Publisert 1. feb. 2012 11:45
Avanserte, matematiske beregninger gjør leveren gjennomsiktig. Da kan legen operere vekk svulster i leveren med kikhullskirurgi uten å treffe vitale blodårer.
Publisert 1. feb. 2012 11:45
Dagens behandling av hjerneslag er stort sett den samme som for 80 år siden. Nå ønsker den nye UiO-rektoren å patentere en ny medisin som kan redde mange liv og øke livskvaliteten til dem som overlever hjerneslaget.
Publisert 1. feb. 2012 11:46
UiO-professor har kjempet for protonterapi i fire år. De siste månedene har det vært et stemningsskifte for denne moderne kreftbehandlingen på Stortinget. – Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal ha protonterapi, men hvordan vi skal gjøre det, påpeker stortingsrepresentant Jan Bøhler i Helse - og Omsorgskomiteen.
Publisert 16. okt. 2013 11:32

I 2003 var menneskets arvemasse fullstendig kartlagt. Hvor står vi i dag – ti år etter? Apollon har invitert tre forskere til samtale.

Publisert 1. feb. 2012 11:41
For 13 år siden fant UiO-forskere frem til en ny behandling mot brystkreft og prostatakreft. I dag er oppfinnelsen en milliardsuksess. Nå har de samme forskerne utviklet en lovende medisin mot lymfekreft. Investorer har allerede satset 14 millioner kroner.
Publisert 1. feb. 2012 11:40
Mange har trodd at betennelse kan føre til kreft. Nå har UiO-forskere tvert imot oppdaget at betennelse kan bekjempe kreft. Det betyr: I fremtiden kan kreft behandles med en betennelsesfremmende immunkur.
Publisert 1. feb. 2012 11:42
Stadig flere rammes av hjertesvikt: Hjertet klarer ikke å pumpe nok blod rundt i kroppen. Sykdommen er alvorlig – og mer dødelig enn mange kreftformer. Et ungt forskermiljø på Akershus universitetssykehus arbeider med å utvikle blodprøver som enkelt kan avsløre om du er, eller er i ferd med å bli alvorlig hjertesyk.
Publisert 1. feb. 2012 11:50
Framskrittene innen hjerneforskningen har vært formidable. Men på ett spørsmål, knyttet til essensen av det å være menneske, ser vitenskapen ikke engang konturene av et svar: Hva er bevissthet?
Publisert 1. feb. 2012 11:39
Fremtidens vaksiner mot infeksjoner, influensa og kreft kan gis med en elektrisk puls og en spesiallaget DNAkode fra UiO. DNA-koden programmerer kroppens egne celler til å produsere et superraskt rakettforsvar mot sykdommen.
Publisert 4. feb. 2013 06:41

Nå skal det bli mulig å oppdage kreft ved å måle elastisiteten til svulster. Metoden er både billig, ufarlig og strålingsfri. 

Publisert 1. feb. 2012 11:50
For at hjernecellene skal bli minst mulig skadet etter hjerneslag, har de en sinnrik nødbrems som kan redde den elektrokjemiske balansen. Nå undersøker forskere hvordan nødbremsen kan forsterkes.
Publisert 14. feb. 2012 08:03

Manglende tillit mellom befolkningen og staten hindrer vaksineringen i mange land. India sliter mest. Malawi gjør det best.

Publisert 1. feb. 2012 11:39
Nye simuleringer kan forutsi når det er nødvendig å behandle blodåreutposninger i hjernen. Snart kan de dødelige utposningene oppdages ved å lytte på øyet.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Fysikere ved Universitetet i Oslo har utviklet en avansert sprøytespiss som ser forskjell på muskler, fett og blod. De har også funnet opp en fuktighetsmåler til mobiltelefonen. Nå skal de lage en automatisk sprøyte som finner blodårer ved hjertestans.