Midt-Østen

Universitetet i Oslo har en stor faglig bredde i sin Midtøsten-forskning; den omfatter språk, kultur, litteratur, religion, politikk og økonomi i denne regionen av verden. Apollon bringer noen nyheter fra forskningen, og gir en analyse av den sosiale og politiske bakgrunnen for situasjonen i Midtøsten i dag.

Publisert 11. nov. 2014 09:37

Avansert kreftbehandling: Oslo universitetssykehus driver intensiv kunnskapsoverføring til kreftspesialister på Augusta Victoria-sykehuset i Jerusalem.

Publisert 9. jan. 2015 10:28

Fødende palestinske kvinner betraktes som pasienter og utsettes for en lang rekke inngrep som øker smerten og ubehaget - helt unødvendig.

Publisert 26. nov. 2014 10:48

Er kristendommen i ferd med å forlate sitt barndomshjem?

Publisert 10. nov. 2014 09:33

Flere hellige steder i Sør-Libanon er gått tapt som følge av landets mange konflikter. Det har skapt en skarpere grense mellom de religiøse gruppene. 

 

Publisert 10. nov. 2014 09:31

Arabisk er et av de største språkene i verden. Likevel finnes det ingen arabisk etymologisk ordbok. Det er nå i ferd med å endres. 

 

Publisert 9. jan. 2015 11:37

Universitetet i Oslo har skolert palestinsk helsepersonell i vitenskapelig metode. Nå publiserer de i internasjonale topptidsskrifter – om helsen til sitt eget folk.

Publisert 28. nov. 2014 12:46

Konservative, amerikanske kirkeledere møter palestinske trosfeller på Vestbredden.

Publisert 10. nov. 2014 09:34

Ulike oppfatninger om hva konflikten handler om, et komplisert forhold mellom Obama og Netanyahu og uenighet om modellen for konfliktløsning er noen av årsakene til hvorfor USA mislykkes som fredsaktør. 

Publisert 10. nov. 2014 09:31

Apollon har invitert fire forskere på Universitetet i Oslo til å gi en analyse av situasjonen. Hvor går Midtøsten?