Migrasjon

Flere mennesker er i bevegelse enn noen gang siden den andre verdenskrig. Det kan koste livet å bruke sin menneskerett til å søke trygghet hvis krig, forfølgelse og naturkatastrofe truer.