Økosystemer i ubalanse

Kloden blir varmere og isen smelter. Menneskelig aktivitet utsetter jorda for et større press enn klimaet kan tåle. Også mer lokalt er det mange eksempler på at verdifulle økosystemer er i ferd med å kollapse. Tareskogen langs kysten er ett eksempel, Finnmarksvidda et annet.

Publisert 1. feb. 2012 11:52
Nedbeitingen av Finnmarksvidda har ført til en økologisk katastrofe. De hardest rammete områdene er allerede ørken. Bare nedlegging av reindriften i femti til hundre år kan redde landets største villmark.
Publisert 1. feb. 2012 11:52
Store deler av den norske fjellheimen er dypfrossen året rundt. Hvis permafrosten tiner, kan store fjellsider rase ned. Ved Lyngen i Troms kan flere millioner kubikkmeter fjell styrte ned i fjorden og forårsake en av de verste flodbølgene i historisk tid.
Publisert 1. feb. 2012 11:52

Sjøbunnen langs kysten fra Nord-Trøndelag og nordover til Kirkenes er i løpet av de siste 30–40 årene forvandlet fra en frodig, produktiv tareskog til en ørken med millioner av kråkeboller. – Dette er en økologisk katastrofe større enn noe oljeutslipp, sier forskerne Stein Fredriksen og Hartvig Christie.