Planter under press

Planter under press

Naturen er under stadig større press. For å vite hvilke planter som er truet, er det nødvendig å vite hva som er truet. Naturhistorisk museum har dokumentert det biologiske mangfoldet i 200 år.