Psykiske lidelser

Vel halvparten av oss får en psykisk lidelse i løpet av livet. Psykiske plager er det største helseproblemet blant norsk ungdom i dag og skyldes alt fra pandemi, ensomhet, infeksjoner og gener.

Publisert 31. mai 2022 14:17

Jenter melder om mer psykiske problemer enn gutter. 75 prosent av psykiske lidelser viser seg før fylte 25.

Publisert 5. mai 2022 06:30

Stadig flere av barna våre makter ikke å gå på skolen. Et japansk begrep for tilbaketrekning kaster lys over fenomenet skolevegring.