Realfagene bak livsvitenskapen

Realister fra så forskjellige fagområder som molekylærbiologi, informatikk, matematikk, farmasi, kjemi og fysikk har gått i kompaniskap med medisinerne om å oppdage og behandle sykdommer på en ny og bedre måte.

Publisert 7. sep. 2012 07:14

Matematiske modeller viser at vaksineringen mot svineinfluensaen hadde liten effekt. Hvis vaksineringen hadde startet noen uker tidligere, og hvis barn hadde blitt prioritert fremfor dem som trengte vaksinen mest, ville langt færre ha blitt smittet. 

Publisert 19. okt. 2012 07:46

Realister fra så forskjellige fagområder som molekylærbiologi, informatikk, matematikk, kjemi og fysikk har gått i kompaniskap med medisinere om å oppdage og behandle sykdommer på en ny og bedre måte.

Publisert 27. aug. 2012 08:42

Sannsynligheten for å bli alvorlig syk av kolera er avhengig av blodtypen. Ved å studere molekylstrukturen i giftstoffet til kolerabakterien, er det mulig å finne et nytt botemiddel mot den fryktede sykdommen.