Realfagene bak livsvitenskapen

Realister fra så forskjellige fagområder som molekylærbiologi, informatikk, matematikk, farmasi, kjemi og fysikk har gått i kompaniskap med medisinerne om å oppdage og behandle sykdommer på en ny og bedre måte.

Publisert 7. sep. 2012 07:14

Matematiske modeller viser at vaksineringen mot svineinfluensaen hadde liten effekt. Hvis vaksineringen hadde startet noen uker tidligere, og hvis barn hadde blitt prioritert fremfor dem som trengte vaksinen mest, ville langt færre ha blitt smittet. 

Publisert 23. aug. 2012 12:22

Nå er det mulig å identifisere hissig brystkreft ved å tolke det matematiske mønsteret i kreftgenomet.

Publisert 19. okt. 2012 07:46

Realister fra så forskjellige fagområder som molekylærbiologi, informatikk, matematikk, kjemi og fysikk har gått i kompaniskap med medisinere om å oppdage og behandle sykdommer på en ny og bedre måte.

Publisert 17. aug. 2012 09:59

Hjernen er ikke stabil. De mikrosmå kontaktpunktene på tentaklene til hjernecellene endrer seg mens man lærer. 

Publisert 13. sep. 2012 07:19

Signalkaos mellom hjernecellene kan føre til alvorlige skader. Medisinerne vet ikke nok. Nå har de bedt matematikere om hjelp.

Publisert 27. aug. 2012 08:42

Sannsynligheten for å bli alvorlig syk av kolera er avhengig av blodtypen. Ved å studere molekylstrukturen i giftstoffet til kolerabakterien, er det mulig å finne et nytt botemiddel mot den fryktede sykdommen.

Publisert 19. okt. 2012 07:46

Dagens behandling mot tuberkulose er ikke god nok. Nå kan tuberkulose knuses med nanopartikler. Behandlingen blir testet ut på sebrafisk. 

Publisert 20. aug. 2012 07:31

Partikkelfysikere har utviklet ny medisinsk teknologi som kombinerer PET og MR i en jafs. Gevinst: Bedre bildekvalitet og mindre stråling.

Publisert 19. okt. 2012 07:46

På attenhundretallet var det svært nære forbindelser mellom medisin og realfag. Datidens leger ble også lært opp av kjemikere, botanikere og zoologer.