Ritualer

I Afrika har UiO-forsker Sheila Coulson funnet spor av rituelle handlinger som er 70 000 år gamle. Våre forfedre tilba pytonslangen. Ritualer er også svært viktige i vårt moderne samfunn. De bidrar blant annet til å skape og opprettholde en kollektiv hukommelse.

Publisert 1. feb. 2012 11:54
Når folk på stillehavsøya Tonga skal feire viktige begivenheter, plasseres alle matvarene etter innbyrdes rang. Det er for å understreke de sosiale relasjonene rundt bordet.
Publisert 1. feb. 2012 11:54
I townshipen Mpophomeni i Sør-Afrika er 40 prosent av befolkningen smittet av HIV. Gamle zuluritualer forenes med kristne ritualer i en desperat kamp for at ikke unge jenter skal bli smittet.