Språk

Språkåret 2013 er ei nasjonal feiring av språkleg mangfald. På Universitetet i Oslo vert det studert meir enn 60 ulike språk frå alle kantar av verda.

Publisert 12. aug. 2013 11:37

Seier dei “vi”, “øss” eller “me” i Ål? Korleis uttalar dei “Oslo” rundt omkring i landet? Og er det berre i Nord-Noreg folk seier “kopptua” om ein oppvaskklut?

Publisert 29. juli 2013 13:59

Norsk Ordbok har fått 150 millionar kroner til den tolv band store papirutgåva, men ikkje noko til nett. Nettversjonen manglar alle ord frå A til H.

Publisert 21. aug. 2013 11:10

Kva vi kallar vår nærmaste familie, seier mykje om kva slags tidsånd vi lever i, meiner språkforskar.

Publisert 12. aug. 2013 12:57

Blir småbarn som tilegner seg to eller flere språk, mindre intelligente enn dem som bare lærer ett? Ja, mente forskerne helt fram til 1965. Tvert imot viser nye studier; barna  gjør det bedre på skolen. Forskningen på flerspråklighet er hundre år i år. Et helt nytt senter skal ta forskningen mange steg videre.

Publisert 12. aug. 2013 12:28

I takt med en stadig økende globalisering vil behovet for små lokale identiteter vokse sterkere frem. Det kan resultere i flere nye europeiske språk i fremtiden, mener professor i slaviske språk.

Publisert 1. aug. 2013 10:15

Nynorsk-ordboka kom ikkje ut før hundre år etter Ivar Aasen. No vert ordboka rydda for gammaldagse og upassande ord.