Språk

I mer enn hundre år var lingvistene ved Universitetet i Oslo i verdenstoppen: fra P.A. Munch, Sophus Bugge til Johan Storm, Georg Morgenstierne og Hans Vogt. I dag forskes det på mer enn seksti forskjellige språk ved universitetet; levende språk og døde språk.

Publisert 1. feb. 2012 11:49
Det ryktes at språkforskerne på Universitetet i Oslo ikke snakker sammen. Eller i hvert fall ikke snakker samme språk. Er det slik? Apollon har invitert to profilerte forskere til en samtale – om språk.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Grønne bedrifter har ikke kapret miljøsaken fra miljøbevegelsen, men har lykkes i å konstruere et nytt språk for å beskrive naturen på en slik måte at alt kan måles, hevder språkforsker.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
– I mer enn hundre år var lingvistene ved Universitetet i Oslo virkelig i verdenstoppen. Det er ikke mange – om noen – andre fagfelt ved universitetet som har noe liknende å vise til, sier professor i historie, John Peter Collett.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Hvordan snakker adelen i Paris? Og hvordan forandrer den franske uttalen seg i denne delen av befolkningen? Ingen vet med sikkerhet. Dét er en ung forsker fra Universitetet i Oslo i ferd med å endre på.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
I 40 år brukte universitetet en miserabel norsk-russisk ordbok. Den var krydret med ord som damebris, dånepimp, nesebrenner, fnattmiddel og uværsågod. Likevel fikk den nye tiltrengte ordboken svært liten støtte fra næringsliv og akademia.
Publisert 1. feb. 2012 11:49
Hun var 49 år gammel og husmor da hun disputerte for doktorgraden. Gjennom livet nedla hun et enormt arbeid i å beskrive de nordnorske dialektene. Hun var faglig pioner og foreleste flittig ved Universitetet i Oslo. Men fast stilling fikk hun aldri.