Store datamengder

I mange hundre år har teorier og eksperimenter vært de to grunnpilarene i vitenskapen. For noen tiår siden ble beregningsorientert vitenskap det tredje paradigmet innen vitenskapelig metode. Nå er den dataintensive vitenskapen blitt det fjerde paradigmet.

Publisert 14. aug. 2015 11:00

Landets siste bokmålsvokter har samlet over 100 millioner ord i en svær bokmåls-database. Frem er like vanlig som fram. Bare én av seks tekster er på radikalt bokmål.

Publisert 21. aug. 2015 11:00

Forskere skal nå koble de nasjonale prøvene med videoanalyser fra klasserommet og forsøke å gi oss svaret.