Stråling

Kunnskap om stråling er svært viktig for å kunne tilby moderne kreftbehandling, diagnostisere sykdommer og for å kunne gjøre atomavfall mindre farlig.

Publisert 1. feb. 2012 11:47
I protonterapi blir kreftceller beskutt med atomkjerner i en hastighet på nesten 300 000 kilometer i timen. Et enda kraftigere slagvåpen er karbonatomer.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Et laboratorium i verdensklassen vil gjøre det mulig å utvikle nye radioaktive forbindelser. De kan brukes til avanserte, medisinske bildeundersøkelser av kreft, alzheimer, parkinson, epilepsi og personlighetsforstyrrelser.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Hvis man blander thorium og uran i kjernekraftreaktoren og gjenvinner uranet etterpå, kan avfallet med langlivete radioaktive stoffer reduseres betraktelig.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Forskere har funnet en strålemetode som ødelegger oksygenfattige kreftceller uten å skade det friske vevet rundt. Hemmeligheten er kontinuerlig ultralav stråling over flere uker.
Publisert 1. feb. 2012 11:47
Protonterapi fungerer spesielt bra på svulster nær kritiske organer. Tyskland og USA er i gang. Sverige har gitt grønt lys. Forskere ved Universitetet i Oslo har slåss for den moderne kreftbehandlingen i fire år. Likevel takker Norge nei.