Ung

Overgangen fra barn til voksen strekker seg over flere år enn før. Les mer om livet i ungdomsalderen!