Universitetets historie

Norges første universitetet feirer 200-årsjubileum. En rekke forskere ved Universitetet i Oslo har over mange år gransket universitets- vitenskapshistorien. Forskningsarbeidet munner ut i et stort verk som utkommer i løpet av 2011.

Publisert 1. feb. 2012 11:41
– Kristine Bonnevies målbevisste karriere var til inspirasjon for andre kvinner, sier Lauritz Sømme. Selv er han barn av universitetets andre mor i vitenskapelig stilling.