Sjekker mudderet i fjordbunnen

Mikropaleontolog  er med forskningsskipet Trygve Braarud for å sjekke oksygenmangelen i fjordbunnen utenfor Arendal. Hun fant intet tegn til liv i mudderet.

Av Yngve Vogt
Publisert 15. aug. 2018 11:35 - Sist endret 15. aug. 2018 14:57