- Finnes ikke umusikalske mennesker

Alexander Refsum Jensenius ved Institutt for musikkvitenskap har utviklet et verktøy som måler hvordan vi beveger oss til musikk. Det viser at folk klarer å bevege seg fint til musikk selv om de kaller seg tonedøve og ikke kjenner til ulike musikalske termer. 

Laget av Camilla Smaadal

Musikk: Rolf Inge Godøy

Av Camilla Smaadal
Publisert 10. nov. 2014 13:01 - Sist endret 16. aug. 2016 16:44