- Finnes ikke umusikalske mennesker

Alexander Refsum Jensenius ved Institutt for musikkvitenskap har utviklet et verktøy som måler hvordan vi beveger oss til musikk. Det viser at folk klarer å bevege seg fint til musikk selv om de kaller seg tonedøve og ikke kjenner til ulike musikalske termer. 

Både Institutt for musikkvitenskap, Institutt for informatikk og Institutt for psykologi har samarbeidet om fourMs-prosjektet, med sikte om å undersøke de fire M'er: Music, Mind, Motion, Machines. 

Laget av Camilla Smaadal

Musikk: Rolf Inge Godøy

Av Camilla Smaadal
Publisert 10. nov. 2014 13:01 - Sist endret 16. aug. 2016 16:44