Å endre verden i det små

Trolig hadde ingen tenkt på det. Kanskje heller ikke Stortinget, da det vedtok loven som skjerper byggeforbudet i strandsonen: At loven kunne tolkes slik at byggingen i 100-metersbeltet langs sjøen kunne fortsette omtrent som før. Det var først da to juridiske forskere, Fredrik Holth og Nikolai Winge, begynte å se nøyere etter, at noen i det hele tatt tok opp at departementets tolkning av byggeforbudet ikke kunne være riktig.

En langvarig diskusjon med departementet starter. I vitenskapelige artikler, kronikker og foredrag tar de to forskerne opp misforståelsen. De gir seg ikke. Når Sivilombudsmannen etter hvert får to klagesaker på bordet sitt, bekreftet han juristenes syn.

Påstanden er at loven er blitt praktisert feil fra 2009 til 2017. Flere tusen tillatelser til å bygge i strandsonen er blitt gitt – i strid med loven. I flere kystkommuner i indre og ytre Oslofjord har det vært nesten fritt fram å bygge i 100-metersbeltet langs sjøen i disse årene.

Spørsmålet er viktig. Hadde feilen blitt oppdaget først om 20 år, ville strandsonen i deler av landet trolig vært helt nedbygd. Allmennhetens tilgang til sjøen ville vært tilsvarende svekket, og miljø og naturmangfoldet truet. Akkurat det Stortinget ville hindre med den nye loven.

Det de to juristene har utført, må være en inspirasjon til andre om å drive aktiv rettsvitenskap – bidra til å finne løsninger på praktiske problemer i en aktuell situasjon.

Holth og Winges innsats kan minne om aksjonsforskning fra 1970-tallet – på sitt beste. Beviset på at denne forskningen var god, var at den bidro til å forbedre forholdene. Forskning brukt til beste for flertallets interesser, men uten å gå på akkord med faglig integritet.

Også i dag er kravet til relevans sterkt, kanskje sterkere enn på 1970-tallet. Men noe har endret seg. Det maktkritiske perspektivet er mindre tydelig enn før. De som kan trenge et skarpt og kritisk blikk, er ofte de samme som bevilger pengene.

Det er viktig at den uavhengige og kritiske forskningen, som denne utgaven av Apollon gir eksempler på, sikres god finansiering. Også store samfunnsendringer må starte i det små.

Av Trine Nickelsen
Publisert 31. jan. 2018 10:55 - Sist endret 1. feb. 2018 10:15