Artikler

Publisert 24. juni 2022 19:20

Hør universitetspodcasten med førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå på Naturhistorisk museum. Hun er lederen for landets største herbarium. Om kort tid utgir hun en ny norsk flora. Uten floraer er det umulig å si hvilke planter som er utrydningstruet. Hun har også trosset krokodiller og væpnete menn for å kartlegge det biologiske mangfoldet i Afrika.

Publisert 31. mai 2022 14:17

Jenter melder om mer psykiske problemer enn gutter. 75 prosent av psykiske lidelser viser seg før fylte 25.

Publisert 17. mai 2022 10:53

Hør universitetspodcasten med førsteamanuensis Alexander Sandtorv på Kjemisk institutt som vokste opp i en arbeiderklassefamilie på Sotra og har vært igjennom en stor klassereise.  Nå er han en av landets fremste kjemiformidlere og har i løpet av noen få år skrevet ikke mindre enn ti bøker om kjemi.

Publisert 5. mai 2022 06:30

Stadig flere av barna våre makter ikke å gå på skolen. Et japansk begrep for tilbaketrekning kaster lys over fenomenet skolevegring.