2007

Publisert 1. feb. 2012 11:54
Kunnskap er makt. Kunnskap representerer også en verdi som kan selges på et marked. Dette har de store kommersielle forlagene som utgir vitenskapelige tidsskrifter skjønt i mange år.