Mindre mangfold

Planter, dyr og insekter sliter. Arter som har vært perfekt tilpasset sine livsmiljø i titusenvis av år, utryddes nå i akselererende tempo. Hver dag forsvinner mellom 150 og 200 arter, melder FNs miljøprogram. Av planter og dyr som lever nå, blir det færre individer. Nedgangen er dramatisk: halvparten av verdens dyrebestander er redusert i løpet av noen tiår.

Problemene er store og menneskeskapte. Vi brer oss utover, ødelegger dyrenes leveområder og overbeskatter naturresursene. Å snu utviklingen er et høyt prioritert mål i mange land, også i Norge.

Mangfold er en nødvendig del av naturens bærekraft. I dag er seksti prosent av klodens økosystemer kraftig svekket eller helt ødelagt. Det skjer når mange arter forsvinner fra et økosystem, eller når økologisk viktige arter dør. 

FN har lansert 17 bærekraftmål. Det er et økende krav om at universitetene nå må følge opp. Dette arbeidet har universitetene heldigvis drevet på med lenge – men som regel under andre overskrifter. Fagmiljøene på universitetet er organisert etter andre skillelinjer enn det som skiller i politikken.

Det er derfor ikke alltid lett å finne fram til den mest relevante forskningen – som ofte kan vise seg å være de grunnleggende problemstillingene innen de enkelte fagene.  

Forskningsbasert kunnskap trengs. I arbeidet med denne utgaven av Apollon, har vi igjen sett at universitetet har mye å bidra med. Her drives viktig forskning på artsmangfold, miljø og bærekraft mer generelt. Samfunnet kan få mer ut av denne forskingen uten å lage et kappløp om å ha mest forskning som benytter det litt motepregede begrepet bærekraft.

Trolig trenger vi ikke nye overbygninger for å vise at universitetet bidrar. Vi trenger heller å vise hvordan den viktigste forskningen på området ser ut til å være godt i gang i gode og etablerte forskningsmiljøer.

Det er mange skjær i sjøen. Politikken ønsker populære løsninger. Forskningsmiljøene ønsker penger og mer ressurser. Faren for overfladiske løsninger kan være stor. Det er derfor grunn til å stille seg kritisk til klisjeer, lettvint politikk, og til en mulig kosmetikk som forsknings-Norge kan fristes til å pynte seg med for å sikre seg nye bevilgninger.

Arbeidet for mer mangfold i natur og miljø må ikke lede til mer enfold i forskning og politikk.

Av Trine Nickelsen
Publisert 7. sep. 2018 10:57 - Sist endret 7. sep. 2018 10:57