Unge vertebraters lidelser

Han er beskrevet som en empatisk mann med stor sympati for både mennesker og dyr, Charles Darwin. Ikke så rart kanskje, for det var jo han som i 1859 presenterte verden for den nye og revolusjonerende forklaringen: Alt liv på jorda er i slekt og har utviklet seg fra én og samme livsform – gjennom naturlig utvalg. Menneskene står dyrene nærmere enn noen hadde trodd.

Seinere utdypet Darwin dette. I The Expression of the Emotions in Man and Animals beskriver han hvordan mennesker og dyr har forbløffende like reaksjoner på stress, frykt og smerte.

Det er ingen ‘fundamental forskjell i mentale evner’ mellom mennesker og andre pattedyr som står oss nær, ifølge Darwin. DNA-analyser bekrefter, igjen og igjen, at han hadde rett. Nye studier viser at mennesker og dyr har flere fellestrekk enn det vi visste for bare få år siden.

"I dag følger alle seriøse forskere Darwin. Men å stå på Darwins skuldre betyr også å overta hans grunnleggende sympati ..."

Forskere i denne utgaven av Apollon, snakker om livsglede og sorg, også depresjon og evne til bevissthet hos høyere pattedyr. Og at empati, hengivenhet og trofasthet finnes hos alle vertebrater eller virveldyr, om enn i enklere form.

«Vi har gjort dyrene til våre slaver – og ønsker ikke å se på dem som våre like», skrev Darwin, som en forklaring på at samtiden nektet å innse slektskapet mellom seg selv og andre levende vesener.

Men også vår samtid strever med å ta erkjennelsen helt inn. Ikke bare fortrenger vi dyrene fra de naturlige leveområdene deres slik at bestander krymper og arter forsvinner i et skremmende tempo. Dyrene utnyttes også mens de ennå lever på måter som gjør at vi er nødt til å tviholde på tanken om at de er fundamentalt forskjellig fra oss.

Handelen med ville dyr i verden er et grusomt utslag av dette. Hvert år utsettes titusenvis av individer for smerte, stress og traumer – når de fanges, stappes i esker og bur, og fraktes som varer fra land til land. I mange tilfeller dør flere under frakten enn de som kommer fram.

I dag følger alle seriøse forskere Darwin. Men å stå på Darwins skuldre betyr også å overta hans grunnleggende sympati, slik biologen og økologen Ivar Mysterud viser i sitt forskingsprosjekt.

Lam på sommerbeite langs vestkysten blir alvorlig syke av sol og lider en smertefull død. Forskeren har søket svar på dette som lenge er blitt sett som en uløselig gåte. Nå har han har greid å påvise giftstoffer i naturen, som hittil har vært ukjente, og som trolig spiller en avgjørende rolle i sykdomsutviklingen.

Dette kan være et viktig skritt mot å løse den grunnleggende gåten, og et stort bidrag til å gjøre slutt på de unge dyrenes lidelser.  

Av Trine Nickelsen
Publisert 21. okt. 2020 12:59 - Sist endret 21. okt. 2020 12:59