Fra fossilt til fornybart

I kampen mot en stadig varmere klode er ingenting viktigere enn å endre måten vi produserer og forbruker energi på. Kull, olje og gass står i dag for 80 prosent av alle menneskeskapte CO2-utslipp. Siden den industrielle revolusjonen er voldsomme mengder karbon tilført atmosfæren. Det har endret hele klimasystemet og skadet natur og økosystemer verden over.

"Den akutte energikrisen vi nå er inne i, truer med å forsinke den grønne overgangen, og skaper mer usikkerhet om klimamålene i mange land."

To hundre år med fossile brensler er nok. Heretter må kraften vi trenger, hentes fra rene kilder som fornyer seg selv, igjen og igjen – sol, vind og vann. Verden har begynt på den lange veien mot målet – et samfunn som ikke slipper ut mer klimagasser enn det er i stand til å fjerne.   

Det finnes imidlertid ingen enkel overgang fra fossilt til fornybart. Energi er en viktig innsatsfaktor i nær sagt all menneskelig aktivitet. Samtidig er energi et grunnleggende behov som store deler av verdens fattige befolkning ennå ikke får tilfredsstilt. Utfasingen av fossil energi må skje samtidig som behovet for energi trolig vil øke voldsomt i årene som kommer. At utbygging av fornybar energi kan skade natur og miljø lokalt, gjør ikke utfordringen enklere.  

Men den gigantiske energiovergangen er ikke minst krevende å få til fordi den må gå så fort. Parisavtalen slår fast drastiske kutt i de globale klimagassutslippene allerede innen 2030. Utfordringen er formidabel, men flere ting gir likevel håp. Ikke minst den store forskningsinnsatsen som pågår over hele verden for å utvikle nye teknologier, og for å finne løsninger i samfunnet som kan akselerere overgangen. Innsatsen er stor også på UiO, som vi gir noen eksempler på i denne utgaven av Apollon.

Grunn til håp gir også veksten vi nå ser i produksjon og forbruk av grønn energi. Fjoråret satte ny rekord, kraftproduksjon fra solenergi økte aller mest.

Likevel – kraft fra de fossile energikildene utgjør ennå den soleklart største andelen av verdens energiforbruk. Det internasjonale energibyrå IEA advarer om at verden med nåværende kurs bare når 40 prosent reduksjon i de globale utslippene i 2050 – langt unna målet om netto nullutslipp. Den akutte energikrisen vi nå er inne i, truer med å forsinke den grønne overgangen, og skaper mer usikkerhet om klimamålene i mange land.

I disse dager er verdens ledere samlet i Glasgow i Skottland i det som regnes som det viktigste klimatoppmøtet siden Paris i 2015. Takten i klimakuttene må skrus voldsomt opp. I Glasgow vet alle at fornybar energi langt på vei er selve nøkkelen for å få det til. 

Publisert 9. nov. 2021 09:45 - Sist endret 9. nov. 2021 09:45