1997

Publisert 1. mars 1997 00:00
Birgit Hertzberg Johnsen: Hva ler vi av? Om nordmenns forhold til humor Pax, 1997
Publisert 1. feb. 1997 00:00
Odd-Bjørn Fure: Kampen mot glemselen.Kunnskapsvakuum i mediesamfunnet Universitetsforlaget 1997
Publisert 1. feb. 1997 00:00
Geir Overskeid og Frode Svartdal (red.):Det ubevisste og moderne vitenskapAd Notam Gyldendal 1997
Publisert 1. jan. 1997 00:00
Bjørn Qviller: Rusens historie Det Norske Samlaget, 1996
Publisert 1. jan. 1997 00:00
Irene Iversen og Anne Birgitte Rønning (red.): Modernismens kjønn Pax, 1996