2012

Publisert 21. jan. 2013 12:02

Religion kan bringe mennesket innsikt, trøst og livstolkning. Men religion kan også være en bærer av vold, intoleranse og ensretting. Særlig farlig er det når politikken blir til religion – eller religionen blir politisk.

Publisert 11. jan. 2013 11:11

Kristine Bonnevie var ikke bare vår første kvinnelige professor. Hun sto også sentralt i utviklingen av moderne biologi i Norge.  

Publisert 9. jan. 2013 13:10

Ett pionjärverk för hur universitetshistoria kan skrivas

Med detta verk förstår vi inte bara Universitetet i Oslo, vi förstår Norge.  Ett stort ord är befogat: kulturgärning.

Publisert 18. des. 2012 10:25

Att läsa boken som svensk ”outsider” har varit intressant eftersom den ger en inblick i den norska offentliga debatten och i några av de sociala dilemman invånarna försöker hantera i denna förort till Oslo.

Publisert 19. nov. 2012 14:29

Ei nyttig og velkommen innføring i Herta Müllers forfattarskap, der det kritiske blikket er fråverande.

Publisert 14. nov. 2012 10:35

I läroprocessen är vetenskap och konst två grenar på samma kunskapsträd.

 

Publisert 7. aug. 2012 11:15

Bergverkene var hele tiden tiltenkt en viktig rolle i landets økonomiske utvikling, og Johan Herman Lie Vogt spilte her en særdeles sentral rolle.