2011

Publisert 12. mars 2013 14:57

Forfatterne kommer fra ulike humanistiske disipliner, samt medisin, og resultatet er en ekte tverrfaglig bok om sykdom og sykdomserfaringer.

Publisert 12. mars 2013 14:57

Utgangspunktet for denne boken er noe mange av oss har visst lenge: Det er mer å lære av de beste historiene om Andebys ender enn bekymrede lærere og foresatte fryktet da seriene kom til Norge på slutten av 1940-tallet.

Publisert 12. mars 2013 14:57

Svein Stølen har lykkes i å avmystifisere ’skumle’ kjemikalier.  

Publisert 10. jan. 2013 14:53

Den som leter etter annerledeshet, leter aldri forgjeves.

Publisert 2. jan. 2013 11:56

Det er påfallende i hvor mange sammenhenger verdensbegrepet dukker opp, til tross for at ingen riktig kan gjøre rede for hva ordet innebærer.

Publisert 29. nov. 2012 16:01

Hans Petter Graver har et usedvanlig godt poeng når han hevder at ”retten blir hva juristene gjør den til”.

Publisert 28. nov. 2012 10:08

Oppdrar vi barn til kompetente, velgende forbrukere framfor å sikre dem et bedre liv?

Publisert 26. nov. 2012 15:45

Dette er popularisering på sitt beste. Det er godt turnert, fint anrettet – og minst overraskende av alt: Det er velskrevet.  

Publisert 1. feb. 2012 11:39
Ståle Eskeland sørger for å gi oss en bok som er langt mer enn en tørr, deskriptiv gjennomgang av andres forbrytelser andre steder.