Kraftig økning: Generasjon prestasjon røyker hasj

Fenomenet «generasjon prestasjon» kan være i ferd med å gå opp i røyk.

JOINT: Cannabis på fest på Oslo vest. Bruken har økt kraftig de siste tre årene – og er nå dobbelt så høy blant vestkantungdom som blant ungdom øst i byen. Foto: NTB Scanpix

– Bruken av cannabis i Oslo har økt kraftig fra 2015 til 2018. Størst er bruken blant ungdom i ressurssterke miljøer på Oslo vest, påpeker professor i sosiologi, Willy Pedersen på Universitetet i Oslo.

– Samtidig bidrar den illegale omsetningen til destruktive gjengdannelser i deler av Oslo øst.

Pedersen har i flere tiår forsket på ungdom og rus, og følger utviklingen tett.

Nytt syn på cannabis

Holdningen til cannabis er i endring verden over. FN-systemet har åpnet for avkriminalisering. I fjor anerkjente Canada cannabis som et rusmiddel på linje med tobakk og alkohol. Det lovlige salget er i gang, også i ti delstater i nabolandet USA.

– Land vi føler nærhet til, og som har stått sentralt i den femti år lange ‘krigen mot narkotika’, snur nå om og åpner opp for lovlig omsetning av cannabis.

– Flere forskere har i seinere tid uttalt at cannabis er mindre farlig enn det en har trodd, og at skadeomfanget av andre rusmidler, og da framfor alt alkohol, er langt større, påpeker han.

Pedersen mener det er grunn til å spørre om disse internasjonale strømningene fanges opp av norske ungdommer.

FRA ØST TIL VEST: – Gjengkriminaliteten i deler av Oslo øst øker, og motoren ser ut til å omsetningen av cannabis. Hvordan klarer dette systemet å forsyne unge på Bygdøy, Frogner og Ullern med store mengder hasj og marihuana, spør Willy Pedersen.
FOTO: Morten Smedsrud

– De er jo aktive på nettet, de følger med i forskning. I Norge har regjeringen satt ned et utvalg som drøfter modeller for å avkriminalisere bruk og besittelse. Kanskje tenker ungdommene at det bare er et spørsmål om tid før cannabis blir lovlig også i Norge, og at stoffet i realiteten er ganske uskyldig.

Kraftig økning

Den anerkjente rusforskeren er med på en stor studie av cannabisbruk blant ungdom i Oslo.

– Bruken av cannabis var stabil blant ungdom gjennom 1980-tallet, før vi fikk en sterk økning på 1990-tallet. Ved årtusenskiftet falt så bruken markant og stabiliserte seg så på et lavt nivå. Forbruket av alkohol fulgte samme mønster, påpeker forskeren.

Men så skjer det noe. Fra 2015 øker cannabisbruken igjen, og det kraftig. 

Økningen er sterkest hos de yngste elevene, men den absolutte bruken er likevel klart høyest blant elever i videregående skole. Økningen er større hos gutter enn hos jenter. På videregående skole rapporterer én av tre gutter at de har brukt cannabis.

– Bruken er størst i sentrumsnære bydeler – Grünerløkka, Gamle Oslo og Frogner. Det er verd å merke seg at den også er nesten dobbelt så høy lengst vest i byen – Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker, som lengst øst – Alna og Stovner, sier Pedersen.

Ressurssterke miljøer

Etter årtusenskiftet har det vært mye snakk om at ungdommen er blitt snill og pliktoppfyllende. Den såkalte «generasjon prestasjon» oppfører seg pent, er fornøyd med foreldrene sine, bruker mye tid på lekser, og røyker og drikker mindre.

Willy Pedersen mener å se at noe nå er i ferd med å endre seg.

– Vi har tidligere dokumentert at alkoholforbruket på Oslo vest er høyt, og mye høyere enn øst i byen. Høy inntekt er knyttet til høyt forbruk av alkohol, også blant voksne. Nå aner vi en liknende sammenheng for cannabis.

– Jointen supplerer alkoholen når vestkantungdommen fester. De «feteste» russebussene har rikholdige lagre av både øl, vin, sprit og marihuana. 

Forskeren peker på at symbolsterke ungdomskulturer fra ressurssterke miljøer på Oslo vest kan være viktige i spredning av stiler og festpraksiser.

– Dette er elitepregede miljøer som kan ta stor plass, også i sosiale medier. De kan være trendsettere både når det gjelder mote og konsum.

– De kommer jo ofte fra familier og miljøer med mye ressurser, og mange vil etter hvert også spille en synlig sosial rolle som unge voksne, ofte i prestisjefulle utdanningsløp. Det som skjer nå, bør vi derfor følge nøye. Kanskje er dette en indikasjon på at generasjon prestasjons måtehold, i alle fall på rusfeltet, er i ferd med å forsvinne.

De yngste sliter mest

De yngste brukerne kommer fra miljøer med svake sosioøkonomiske ressurser.

– Blant de yngste brukerne er bildet spesielt mørkt: de opplever dårligere oppfølging av foreldrene, har svakere skoleresultater, de skulker oftere, har mer atferdsproblemer. De er mer plaget av angst og depresjon og er også mer utsatt for mobbing og ensomhet. Slike problemer er mye mer uttalt blant de yngre enn blant de eldre hasjbrukerne. Lav alder for cannabisdebut har også spesielt negative langsiktige konsekvenser.

Blant elevene på videregående skole som røyker hasj, snur sammenhengen til foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn seg: de eldste elevene har økt sannsynlighet for å bruke cannabis dersom de kommer fra høyere sosiale lag.

– Den virkelig dårlige nyheten er at det – særlig blant de yngste – fortsatt er skoleelever med kraftig opphoping av psykososiale risikofaktorer som utgjør den viktigste rekrutteringsbasen for cannabis.

Kontroll over byen

Vestkantungdom røyker mer hasj, men det ser ut til at de har mindre risiko for å vikle seg inn i narkotikakriminalitet. På østkanten kan veien mellom bruk og dealing (salg) derimot være ganske kort. Pedersen peker på en ondartet utvikling av gjengkriminaliteten i deler av Oslo øst. Motoren ser ut til å være omsetningen av cannabis.

– Når bruken øker så mye som den gjør, blir økonomien mye større. Ungdom med stilige biler, klær og mye penger blir synlige rollemodeller i nærmiljøene.

– Minoritetsetniske grupper har lenge spilt en viktig rolle i den åpne hasjomsetningen i Oslo sentrum. Nå ser det ut til at nye gjenger med yngre medlemmer prøver å få territoriell kontroll i større deler av byen. Blant de yngste tilbys nye roller som «løpegutter», noe som kan være en farlig vei inn i alvorlig kriminalitet

Gjenger forsyner vestkanten?

Mye tyder på, ifølge Pedersen, at den illegale økonomien, paradoksalt nok, lettest tilbyr roller og fester grepet i miljøer øst i byen hvor bruken av cannabis er relativt lav.

– Hvordan klarer dette systemet å forsyne unge på Bygdø, Frogner og Ullern med store mengder hasj og marihuana? spør han.

– Er det en forbindelse østover, til nye gjenger som for eksempel Young Bloods, med røtter på Holmlia, som politiet rettet søkelys mot i høst? Det vet vi dessverre for lite om.

Av Trine Nickelsen
Publisert 7. feb. 2019 11:33 - Sist endret 7. feb. 2019 11:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere