2006

Publisert 1. mars 2012 12:57
Fysikere har funnet den matematiske formelen på sammenhengen mellom turbulens i sjøen og matinntaket til små fiskelarver. Nå bruker Havforskningsinstituttet formelen for å simulere torskebestanden i havet.
Publisert 1. feb. 2012 11:58
Sur nedbør og annen luftforurensning er et alvorlig og økende problem i Kina. På en forskningsstasjon i fjellene i det sørlige Kina overvåkes de lokale miljøeffektene. Målet er å legge grunnlaget for en bærekraftig utslippspolitikk i Kina. Professor Rolf Vogt ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, spiller en sentral rolle i prosjektet.
Publisert 1. feb. 2012 11:58
På midten av syttitallet beregnet fysikere ved Universitetet i Oslo at det matematisk sett kunne eksistere helt nye typer partikler som verken Einstein eller andre kvantefysikere hadde tenkt på. I sommer fikk fysikerne etter tretti års venting endelig beviset for at partiklene virkelig fins. Nå står kvantecomputere for tur.
Publisert 1. feb. 2012 11:58
Retten til sunn og riktig mat er nedfelt i menneskerettighetene. Dette forhindrer ikke at hundrevis av millioner mennesker verden over stadig lider av sult og feilernæring.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Et funksjonelt hykleri. Slik beskriver Anne Bregnballe spriket mellom myndighetenes retorikk og faktiske satsing i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Sluttdokumentet etter toppmøtet i Rio i 1992 la opp til grunnleggende samfunnsendringer, men resultatet ble fokus på søppelsortering og skifte til sparelyspærer.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Klimafenomenet El Niño har dramatiske effekter på Afrikas evne til å produsere mat og fører til svingninger i kontinentets matvareproduksjon tilsvarende det årlige næringsbehovet til opp mot 20 millioner mennesker.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Smeltevann gjør at den 200 meter tykke Engabreen ved Svartisen stadig løfter seg fra underlaget og beveger seg. For første gang har forskere muligheten til å studere hvordan isbreer beveger seg ved å studere breen nedenifra.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Prestisjeflyet Concorde ble i 2003 satt på bakken etter 27 års kommersiell drift. Dette forhindrer ikke at flyfabrikanten Airbus tror overlydsfly i fremtiden vil dekke et viktig marked. Flytrafikk i stratosfæren kan imidlertid medføre nye uforutsette miljøproblemer, ikke minst i forhold til å ødelegge ozonlaget.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Mens dagens antivirusprogrammer bare har muligheten til å oppdage kjente virus, kan en ny oppfinnelse ved Universitetet i Oslo også sette ukjente virus ut av spill.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Romfartøyet Rosetta ble skutt opp for to år siden for å gi oss kunnskap om solsystemets opprinnelse. Nå har Eirik Mysen beregnet banebevegelsen til romfartøyet, slik at det ikke skal kollidere med den kometen det skal undersøke.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Nesesprayvaksine mot influensa kan gi bedre beskyttelse og færre bivirkninger enn den tradisjonelle sprøytevaksinen. Nesesprayen gjør det også enklere og raskere å vaksinere hele befolkningen ved et pandemiutbrudd.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Et nytt bærbart analyseapparat kan komme til å revolusjonere deler av rettsmedisinen og forbedre rettssikkerheten. Mens politiet i dag må klare seg med svært grove metoder for å bestemme dødsøyeblikket i drapssaker, vil de i fremtiden få svar på åstedet, og mye mer nøyaktig enn i dag.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Da jukseforskeren Sudbø ble avslørt i januar i år, mente en rekke kritikere at de tretten medforfatterne også burde stilles til ansvar. Samtidig ble det stilt et generelt spørsmål om vitenskapelige artikler har for mange medforfattere.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Kyskheten stod ikke akkurat i høysetet i Rendalen på attenhundretallet. De fleste hoppet i høyet før bryllupsnatten. Rundt 1850 hadde allerede halvparten av brudene fått barn. En av fem var gravide under vielsen.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Gode ideer blir fort papirtigere fordi forskerne ikke vet hvordan forskningen deres kan kommersialiseres. Nå gir Birkeland Innovasjon drahjelp som kan gi penger i kassa både til den enkelte forsker og til fagmiljøene. Omkring 70 ideer er under bearbeidelse.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Selskapet Spermatech arbeider med å lage en p-pille for menn, med utgangspunkt i forskning ved Universitetet i Oslo. For noen år siden identifiserte nemlig forskerne det proteinet som gjør at sædcellene klarer å svømme.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Abelprisen 2006 på omkring 6 millioner kroner er tildelt den 78 år gamle professoren og matematikeren Lennart Carleson fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Prisen gis for hans ”dyptgående og nyskapende bidrag til harmonisk analyse og teorien om kontinuerlige dynamiske systemer."
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Medisinprofessor Rune Blomhoff ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo har tatt patent på sin oppfinnelse som gjør det mulig å bruke selvlysende mus til uttesting av nye legemidler.
Publisert 1. feb. 2012 11:57
Lukk øynene, slapp av et øyeblikk og vend oppmerksomheten innover: Hvordan vil du beskrive følelsen av å være til? Selve eksistensfølelsen?