2011

Publisert 20. apr. 2015 12:36

Det går en linje fra vitenskapsmannen Christopher Hansteen tidlig på 1800-tallet til polarhelten Roald Amundsen hundre år senere. Det som binder dem sammen, er studiet av jordmagnetismen og britisk polarhistorie.

Publisert 12. mars 2013 14:56

Norge er trolig det eneste landet i verden som er blitt styrt av en elite fra universitetet.  

Publisert 12. mars 2013 14:53

I 1953 fikk verden ‘se’ DNA-molekylet for første gang: To forskere i England hadde greid å avsløre ’livets hemmelighet’. At en av Hassels tidligere elever spilte en helt sentral rolle i avsløringen, er i seg selv en godt bevart hemmelighet.  

Publisert 10. jan. 2013 14:52

Rikshospitalet ble etablert i tett tilknytning til Det medisinske fakultet. Men for å kunne drive undervisning, var hospitalet avhengig av å ha fattigfolk og ”faldne kvinder” som pasienter.  

Publisert 2. jan. 2013 11:57

Legen på Fram-ekspedisjonen samlet og beskrev medisinplanter i Sør-Afrika. Studiene ble aldri publisert og derfor glemt. Nå kommer den enestående dokumentasjonen sørafrikanerne til gode.  

Publisert 1. feb. 2012 11:41
Professor ved UiO har funnet oppskriften på hvordan du kan finne diamanter. Oppdagelsen hans gir en helt ny forståelse av Jordas indre.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Fattige svigermødre på landsbygda i Nord-India påvirker i stor grad sexlivet til svigerdøtrene sine. De unge kvinnene bestemmer lite over egen kropp. Verdien deres øker om de føder gutter.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Institutt for informatikk er et av de sterkeste IT-miljøene i Europa. Nå flytter informatikerne inn i landets mest moderne universitetsbygning.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Fattige kvinner i India blir betalt for å føde på sykehus. Sykehusene er skitne og overfylte. Nå undersøker forskere ved UiO om en ny insentivordning i helsevesenet kan senke dødeligheten for både mor og barn.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
For fem til ti millioner år siden fantes det mye olje i det vestlige Barentshavet. Istiden kan ha presset bort mesteparten av oljen. Nå er geologene usikre på om det fins olje i delelinjeområdet.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Vaginal fødsel er tryggest. Risikoen for alvorlige blødninger dobles ved planlagte keisersnitt. Risikoen tredobles om keisersnittet er akutt. Nå advarer fødselslege mot keisersnitt.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Et nytt materiale i elektroniske komponenter kan redusere Vestens strømforbruk med ti prosent. Sverige kunne ha lagt ned et atomkraftverk. Norge kunne ha spart like mye strøm som hele forbruket i Hordaland.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Planene lå klare for å opprette et idealuniversitet i Christiania; arkitektonisk, organisatorisk og faglig – uten like noe annet sted i verden. Men så kom 1814.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
På sekstitalet sette realistane forskingsverksemda over alle andre omsyn, og sende dei fagleg svakaste kandidatane ut i skulen. – Slik bidrog Universitetet i Oslo sjølv til å svekkja realfaga i samfunnet, seier Fredrik W. Thue.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
I Europa vokser det nå fram et politisk system verden aldri har sett maken til. Fra Universitetet i Oslo ledes et internasjonalt prosjekt som kan fortelle oss hva EU kommer til å bli.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Nå kommer sensorer som overvåker miljøet, måler blodsukkeret under huden og sjekker om senile faller. Sensorene skal kobles til fremtidens internett. Mulighetene er enorme.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
– Den radikale visjonen om et samfunn der kvinner og menn delte likt på arbeid ute og omsorg hjemme, har krympet til et snevert fokus på deling av foreldrepermisjonen i spedbarnstiden, hevder Margunn Bjørnholt.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
– Kristine Bonnevies målbevisste karriere var til inspirasjon for andre kvinner, sier Lauritz Sømme. Selv er han barn av universitetets andre mor i vitenskapelig stilling.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
Hun er Norges første kvinnelige professor, en pionér innen genetikk og cellebiologi, og en foreleser av Guds nåde. Hun døde for 63 år siden, men noen biografi har hun aldri fått.
Publisert 1. feb. 2012 11:41
For 13 år siden fant UiO-forskere frem til en ny behandling mot brystkreft og prostatakreft. I dag er oppfinnelsen en milliardsuksess. Nå har de samme forskerne utviklet en lovende medisin mot lymfekreft. Investorer har allerede satset 14 millioner kroner.
Publisert 1. feb. 2012 11:40
Stadig flere norske barn blir hentet ut av hjemmet som følge av akutt omsorgssvikt eller overgrep. Men plutselig å skilles fra foreldrene kan være et traume i seg selv. Hvordan opplever barna dette? En enestående studie ved Universitetet i Oslo gir helt ny kunnskap.
Publisert 1. feb. 2012 11:40
Ved det lille universitetet i Europas utkant oppstod det i løpet av 1930-tallet – med dets kriser og økonomiske knapphet – et internasjonalt ledende forskningsmiljø i kjemi. Hvordan var det mulig?
Publisert 1. feb. 2012 11:40
Ny katalysator kan foredle naturgass på en mer miljøvennlig måte. Da blir bensinen renere.
Publisert 1. feb. 2012 11:40
En gruppe pasienter som tidligere hadde fått diagnosen schizofreni, ble fulgt opp over lang tid. Nesten halvparten var kvitt sykdommen. Ny forskning viser at tiltro til egen påvirkningsevne og håp for fremtiden betyr mye for å bli å frisk.
Publisert 1. feb. 2012 11:40
Oppdrar vi barn til kompetente, velgende forbrukere framfor å sikre dem et bedre liv?