2012

Publisert 9. jan. 2013 15:18

– ”Konflikt" dekker nesten alt av uenighet om verdier og/eller interesser, over hele skalaen fra krangel og forhandlinger til storkrig. Så det er mange konfliktbegreper som dekkes av det samme ordet, sier Øyvind Østerud, som har vært professor i internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo siden 1980.

Publisert 9. jan. 2013 15:17

Menneske har ein lei tendens til å øydeleggje nettopp dei tinga vi helst vil ta vare på. Osebergfunnet har fått lide for tidlegare konserveringsmetodar, og no renn tida ut for å berge det som bergast kan.

Publisert 9. jan. 2013 13:09

Vil ikke antallet barn, hvor tett de kommer og alderen på barna påvirke hvor mye en kvinne jobber? -Nei, sier en økonom som har undesøkt hvordan det å bli mor påvirker yrkeslivet til kvinner.

Publisert 9. jan. 2013 13:03

Svartebøkene fra 1700-tallet ble skrevet av utdannede og bereiste folk. Forestillingene om krefter som kunne utløses av magi og trolldom, var en vesentlig del av den norske kulturen til sent på 1800-tallet.

Publisert 29. nov. 2012 15:57

Norge har de siste årene vært et land i krig. Men hvilke regler gjelder for soldatene våre når de slåss i Afghanistan eller Libya?

Publisert 28. nov. 2012 10:06

Om tre år skal ekstrem fattigdom og sult i verden være halvert og alle barn sikret skolegang, ifølge FNs tusenårsmål. Væpnede konflikter er en alvorlig hindring for å nå disse målene.  

Publisert 21. nov. 2012 14:19

Opium bidrar trolig til å øke de voldelige sammenstøtene i Afghanistan. Men hvordan konfliktene i seg selv fører til mer opiumsdyrking, har ingen greid å påvise – før nå.  

Publisert 19. nov. 2012 06:36

Statistiske analyser viser at verden blir fredeligere i fremtiden. Om 40 år er bare halvparten så mange land i konflikt. Nedgangen blir størst i Midtøsten.

Publisert 12. nov. 2012 15:58

Det er snart ti år siden de tre første Sentrene for fremragende forskning (SFF) startet opp ved Universitetet i Oslo. Ved årsskiftet stopper den rause finansieringen og sentrene legges ned. Hva har de fått til i løpet av decenniet?  

Publisert 12. nov. 2012 09:39

Solatmosfæren er en million grader varmere enn solens overflate. Ny matematisk modell viser at magnetisme har skylden. Modellen kan føre til bedre romværvarsler for når solstormer kan ødelegge elektriske installasjoner på jorda.

Publisert 2. nov. 2012 08:35

Fremtidens behandling mot kreft og diabetes kan være en epigenetisk medisin som skrur av og på helt bestemte gener. Med epigenetikk kan man også bedre forstå hvordan stamceller omdannes til andre celler.

Publisert 1. nov. 2012 10:53

I 1912 – ett år før kvinner fikk allmenn stemmerett – ble den første norske kvinnen utnevnt til professor. Hundre år senere er hver fjerde professor på Universitetet i Oslo kvinne.  

Publisert 19. okt. 2012 07:46

Realister fra så forskjellige fagområder som molekylærbiologi, informatikk, matematikk, kjemi og fysikk har gått i kompaniskap med medisinere om å oppdage og behandle sykdommer på en ny og bedre måte.

Publisert 11. sep. 2012 07:49

De norske embetsmennene var mer tilbøyelige til å snyte den eneveldige kongen i København for inntekter, enn de var til å forbryte seg mot den nye, norske staten etter 1814. Skulle man tro. Den første grundige undersøkelsen av saken tyder imidlertid på noe annet.