2020

Publisert 29. nov. 2019 11:38

– Opioida er heilt naudsynte ved akutte og sterke smerter – som etter store operasjonar eller ved aktiv kreftsjukdom. Elles bør vi vere svært forsiktige med å bruke dei.