2013

Publisert 5. feb. 2014 13:56

Tar globaliseringen livet av den tradisjonelle bedriftsstrukturen i Mellom-Amerika – med én familie på toppen? Forskere har samlet informasjon om tusenvis av bedrifter for å finne svar. Det har ingen gjort før. 

Publisert 5. feb. 2014 12:46

Brasil er ett av landene i Latin-Amerika som har opplevd størst fattigdomsreduksjon de siste årene. Nå vil forskere finne ut hvorfor og hvordan andre latinamerikanske land kan følge etter. 

Publisert 5. feb. 2014 12:39

Folk er fattigere, men lykkeligere i Andesfjellene enn i hovedstaden Lima i Peru. Aller verst er det i slummen utenfor Lima, hvor graden av lykke sammenlignes med tilstandene i et fengsel. 

Publisert 5. feb. 2014 11:21

Argentina – “jordas spiskammer” – dyrker i dag mest genmodifisert soya – som blant annet går til dyrefôr i Kina. Småbønder og landarbeidere er drevet bort.

Publisert 5. feb. 2014 11:14

Migrantstrømmen fra Norge til Latin-Amerika tok aldri av. Hvorfor?

Publisert 5. feb. 2014 11:02

Mulighetene for demokrati og rettferdighet er gang på gang blitt skuslet bort under byggingen av den colombianske nasjonen. Ny bok åpner for å tolke Colombia på nye måter. 

Publisert 5. feb. 2014 10:51

Nye politiske regimer, nye globale allianser og nye sosiale bevegelser bidrar til at økonomiene vokser og antall fattige reduseres, og til at nye konflikter og utfordringer oppstår. 

Publisert 9. des. 2013 13:52

Kriminologer på Universitetet i Oslo er de første i verden som har fått vite de eksakte fangetallene på Cuba.

Publisert 9. des. 2013 09:17

Kubansk nasjonalisme forsterka av patriotiske salsarytmar erstatta den marxistiske ideologien då Sovjetunionen klappa saman og russarane blei borte.

Publisert 6. des. 2013 13:51

Småbøndene i Andesfjellene i Peru forholder seg til vannet som et levende vesen. De ofrer lamafett, kokablader og sprit til vannkilden. Nå kan klimaendringene og den globale økonomien føre til store endringer i kulturen deres.

Publisert 28. nov. 2013 09:54

I mange land i Latin-Amerika er  visepresidenten den einaste som tener på at presidenten går av. Det kan vera årsaka til den politiske ustabiliteten i desse landa.

Publisert 26. nov. 2013 06:54

Tretti forskerteam fra hele verden har konkurrert om å tolke gendata fra norske og utenlandske brystkreftpasienter. Kunnskapen er viktig for å persontilpasse behandlingen

Publisert 25. nov. 2013 09:53

Den moderne kreftbehandlingen er blitt flyttet fra laboratoriet til datamaskinen. For å finne genendringene som fører til kreft, må det kjøres enorme beregninger på en av verdens raskeste tungregnemaskiner.

Publisert 12. nov. 2013 07:30

Mange tenåringer blir voldtatt av nære slektninger. Abort straffes med fengsel. Mange tar illegal abort eller føder barnet uten medisinsk hjelp.

Publisert 11. nov. 2013 12:30

Ofre for alvorlige menneskerettighetsbrudd i Argentina og Peru viser ikke bare styrke og mot til å overleve. De representerer også sterke stemmer i rettsoppgjøret. 

Publisert 7. nov. 2013 14:02

Svære statistiske analyser av mutasjonsfordelingen i flere tusen kreftsvulster gjør det mulig å finne kurer for kreftsykdommer som det ikke finnes behandling mot i dag.

Publisert 29. okt. 2013 06:22

Vikingene dro ikke bare vestover for å røve. Mesteparten av silken i Osebergskipet kan ha blitt kjøpt på ærlig vis fra Persia.

Publisert 24. okt. 2013 07:55

Vi bruker nesten tre milliarder kroner hvert år på kosttilskudd. Ny forskning tyder på at vitaminpiller kan forstyrre den fine balansen i cellene våre og dermed gjøre vondt verre.

Publisert 16. okt. 2013 14:52

Lege og professor Helge Stormorken (90) ga for et kvart århundre siden navn til sykdommen Stormorken syndrom. At det skulle bli genforskerkolleger ved hans eget Oslo universitetssykehus som til slutt fant den genetiske forandringen som forårsaker syndromet, var langt fra opplagt.

Publisert 16. okt. 2013 13:52

Oklahoma! Kiss me, Kate, West Side Story, Martha Graham Dance Company. Amerikanske impulser kom til å forme norsk scenedans i langt sterkere grad enn vi har trodd.

Publisert 16. okt. 2013 13:06

– DNA betegnes gjerne som livets molekyl eller “livets strekkode". Kan du utdype dette, professor i molekylærgenetikk, Reidunn Aalen?

Publisert 16. okt. 2013 11:32

I 2003 var menneskets arvemasse fullstendig kartlagt. Hvor står vi i dag – ti år etter? Apollon har invitert tre forskere til samtale.

Publisert 15. okt. 2013 10:59

Leseforståinga hjå tospråklege barneskuleelevar er mykje dårlegare enn hjå jamgamle einspråklege born. UiO-forskarar etterlyser no meir systematisk og langvarig språkstimulering frå barnehagealder.

Publisert 15. okt. 2013 10:38

Vår genetiske sammensetning er med på å bestemme hvor mye og hvor fort vi legger på oss når vi spiser for mye fet mat, viser norsk-amerikansk studie. Nå er forskere på sporet av hvilke gener det dreier seg om.

Publisert 15. okt. 2013 10:27

Yoga aktiverer en rekke gener og kan påvirke immunsystemet, viser resultater fra en studie utført av professor Fahri Saatcioglu ved Institutt for biovitenskap.