Vaksine: Kan kanskje hindre også stoffskiftesykdommer, leddgikt og MS

Forskerne tror at flere autoimmune sykdommer kan være utløst av det samme, eller et liknende virus som ved diabetes.

STOFFSKIFTESYKDOM: – Vi gjorde akkurat de samme funnene på cellenivå og signalmolekylnivå som Dahl-Jørgensen gjorde hos diabetespasientene, forteller Sara Salehi Hammerstad.

Flere hundre millioner mennesker i verden er rammet av autoimmune sykdommer – type 1-diabetes, revmatisme, høyt og lavt stoffskifte, multippel sklerose og mange flere.

Sykdom oppstår når immunsystemet oppfatter friske celler og vev som fremmede og går til angrep – igjen og igjen. Sykdommene kan gi kroniske lidelser, svikt i vitale organer og tidlig død.

«Om det viser seg at flere autoimmune sykdommer er utløst av virus, må vi begynne å tenke på disse sykdommene på en helt annen måte enn vi har gjort til nå.»                                             Knut Dahl-Jørgensen

– Hvis virus viser seg å være nøkkelen – at behandling med medisiner mot virus faktisk stanser ødeleggelse av celler som produserer insulin, og vaksinering hindrer at diabetes oppstår – mener vi det samme kan gjelde også for andre autoimmune sykdommer, sier professor Knut Dahl-Jørgensen.

Høyt og lavt stoffskifte

Mange av disse sykdommene skyldes feil i de hormonproduserende kjertlene i kroppen – som skjoldbruskkjertelen. Den produserer hormonet tyroksin som regulerer stoffskiftet og virker på alle celler i kroppen. 

Lager kjertelen for lite tyroksin enn det vi trenger, blir stoffskiftet lavt. Da går de fleste kroppsfunksjoner tregere – kroppen vår går på sparebluss. Men produserer den mer av hormonet enn det vi har behov for, går kroppen på høygir. Den første tilstanden kalles Hashimotos tyreoiditt, den andre Graves sykdom.

– Når kroppens eget immunforsvar angriper vevet i skjoldbruskkjertelen, oppstår betennelse og dermed sykdom. Flere hundre tusen nordmenn har enten høyt eller lavt stoffskifte, påpeker førsteamanuensis og overlege Sara Salehi Hammerstad ved Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo universitetssykehus.

«Vi fant akkurat den samme typen virus som ved diabetes.»

                                      Sara Salehi Hammerstad

Sammen med en norsk-finsk forskergruppe ledet av Knut Dahl-Jørgensen, har hun gjort noe ingen har gjort før henne – nemlig å hente ut vevsprøver fra skjoldbruskkjertelen i jakten på virus.

– Vi har samlet inn mer enn hundre vevsprøver på diagnosetidspunktet hos de to pasientgruppene, forteller Hammerstad.

Spørsmålet hun ønsket svar på, var dette: Kan den samme typen enterovirus, CVB-viruset som ble funnet i bukspyttkjertelen, også komme seg inn i skjoldbruskkjertelen – og lage kluss? 

SKJOLDBRUSKKJERTELEN: Den lille, sommerfuglformete kjertelen på forsiden av halsen, produserer og skiller ut hormoner som er viktig for stoffskiftet. Flere hundre tusen nordmenn har enten høyt eller lavt stoffskifte. Forskeren tror det kan skyldes virus. Kilde: SNL

Hva fant de?

– Ja. Vi fant akkurat den samme typen virus som ved diabetes, slår Hammerstad fast.

– Vi avdekket langt mer virus i skjoldbruskkjertelen hos dem med høyt stoffskifte enn vi gjorde hos den friske kontrollgruppa.

Forskerne fant derimot lite virus hos pasientene med lavt stoffskifte. – Vi kunne ikke påvise mer virus enn hos de friske. Kanskje ikke så rart. Infeksjonen hadde sannsynligvis pågått lenge, for vevet var langt på vei ødelagt.

Men selv om det ikke lenger var mulig å finne virus, var det tydelige fotavtrykk etter dem.

– Kroppen lager en rekke stoffer for å bekjempe virusinfeksjon. Vi så tydelig antiviral respons, altså en reaksjon mot virus. Vi gjorde akkurat de samme funnene på cellenivå og signalmolekylnivå som Dahl-Jørgensen og kollegene hans gjorde hos diabetespasientene, forteller Hammerstad.

– Dette er stort!

Dahl-Jørgensen er begeistret over det kollegaen har funnet ut. – Dette er stort! sier han.

– Om det virkelig viser seg at flere autoimmune sykdommer er utløst av virus, må vi begynne å tenke på disse sykdommene på en helt annen måte enn vi har gjort til nå.

Hammerstad forteller at forskergruppen håper å kunne gjennomføre en tilsvarende studie som den blant barna med nyoppdaget diabetes, som får antivirale medisiner.

– Vi ønsker å gjøre samme studie blant pasienter med høyt og lavt stoffskifte, forteller hun.

– Hvis virus er en utløsende faktor for sykdommen, er det mulig å utvikle vaksiner også for å forebygge sykdom i skjoldbruskkjertelen.

Undersøker flere sykdommer

Hammerstad forteller at hun og kollegene nå har søkt midler for å undersøke vevsprøver fra pasienter med leddgikt og andre systemiske, revmatiske sykdommer. Meningen er å benytte de samme fremragende, internasjonale forskningsmiljøene og laboratoriene de har etablert samarbeid med.

– På sikt kan vi tenke oss å undersøke også andre autoimmune sykdommer, som Addisons sykdom – som er svikt i binyrebarken, og autoimmun ovariesvikt – som er tidlig svikt i eggstokkene, og kanskje også cøliaki. 

Av Trine Nickelsen
Publisert 1. feb. 2022 08:26 - Sist endret 7. feb. 2022 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere