print logo

Forsiden

 • ngillustrasjon-%282%29 Kjempet mot jødeparagrafen før Wergeland 7. apr. 2014

  Wergeland kjempet iherdig for å få fjernet jødeparagrafen i Grunnloven. Nå har historikere fra UiO oppdaget et upublisert manuskript som viser at Wergeland ikke var alene. Dikteren Andreas Munch var enda tidligere på banen.

 • eidsvold_1814-stortingsarkivet-foto-teigens-fotoatelier-as Maleri mot endring av Grunnloven 7. apr. 2014

  Norges kanskje mest kjente bilde ble malt som et partsinnlegg i en opphetet, politisk debatt i 1880-årene, men er i dag et nasjonalt, historisk symbol som knytter det sittende storting tilbake til 1814.

 • geirfugl507 Kloner utdødde dyr (aprilsnarr) 1. apr. 2014

  Forskere ved UiO, har som de første i verden, klart å klone utdødde dyr. Først ute er geirfuglen.

 • usconstitution_2 Når grunnlover lages: Få inspireres av USA 18. mar. 2014

  Når nye grunnlover blir til, eller eksisterende grunnlover blir revidert, er det europeisk parlamentarisme som ser ut til å være forbildet. Få land henter inspirasjon fra den amerikanske modellen.

 • digimanus_47237_0005 Forslag til nye lover etter 1814: Utfordret mannens autoritet 18. mar. 2014

  Riksforsamlingen på Eidsvoll slo fast at all norsk rett skulle reformeres. De første årene etter 1814 ville samfunnet ha reformer etter Grunnlovens radikale prinsipper – også i forholdet mellom kjønnene.

 • apo_grunnlov_ Har redusert sjølvstende og tapt medverknad i EU 18. mar. 2014

  Noregs forhold til EU underminerer Grunnlova som basis for demokratiet.

Siste leder

Siste portrett

 • 4_portrett_kalleberg_lukkete_oyne Mannen som elsker hverdager 12. nov. 2013

  Han ser på hverdagene sine på Blindern som verd å helligholde. Så langt har han hatt glede av dem i 50 år.

Siste bokanmeldelse

 • Konsten eller livet? 11. feb. 2014

  Det låter som en uppmaning ur en kriminalroman. Det gäller konstens dubbla tydning i allt som är, alltså livet. Denna dubbelhet står i fokus i Karin Gundersens nya bok om Marcel Prousts roman.

Siste kommentarer Mer...

Abonner gratis på papirutgaven

Apollon er UiOs prisbelønte forskningsmagasin. Magasinet kommer ut fire ganger i året.

Kontakt apollon@admin.uio.no