Artikler - Side 5

Publisert 15. mai 2018 13:21

Siden slutten av attenhundretallet er en rekke bier og humler utryddet fra den norske faunaen.

Publisert 15. mai 2018 10:20

Norske politimenn ble satt på en enorm prøve da etaten de jobbet for, ble overtatt av en fremmed okkupasjonsmakt. Hvordan klarte de seg?

Publisert 4. mai 2018 07:40

Norges første kvinnelige professor forsket på sammenhengen mellom fingeravtrykk, rase og intelligens. Nå er forskningen hennes havnet på utstilling.

Publisert 2. mai 2018 22:40

Forvaltningen er satt til å passe på miljøet. Urskoger, myrer, lakseelver. Planter i sårbar fjellnatur, dyreliv på bunnen av en fjord. Men når naturens voktere setter andre hensyn først – hva da?

Publisert 30. apr. 2018 11:46

Langs norskekysten finst kyrkjekunstskattar frå mellomalderen som til nyleg har vore oppfatta som annanrangs importkunst. Ei ny doktoravhandling fortel ei anna historie.

Publisert 1. apr. 2018 20:37

At organismene ble flercellete og dannet grunnlag for avansert liv, har en skyggeside: Kreft.

Publisert 1. apr. 2018 05:00

En bakterie som ødelegger fundamentale grunnstoffer i hjernen, er kommet på avveie. Resultatet er lavere IQ og dårligere eksamensresultater.

Publisert 9. mars 2018 09:55

NSB og de tyske okkupantene var enige om å bruke sovjetiske krigsfanger. Etter krigen ble fangenes arbeid definert som sivilt og ikke militært. Dermed gikk NSB fri for ansvaret.

Publisert 7. feb. 2018 11:20

Land med et innflytelsesrikt høyrepopulistisk parti og en åpen innvandringsdebatt opplever mindre høyreekstrem vold, viser ny forskning.

Publisert 7. feb. 2018 11:20

Hinduekstremismen som sto bak drapet på Gandhi for 70 år siden, har nå spredd seg til resten av verden og støtter Donald Trump og Brexit.

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Det samme tankemønsteret ligger bak islamisters ønske om å angripe vestlige land, som høyreradikales ønske om å bruke vold for å forsvare dem

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Ekstremismen går som en understrøm gjennom Europas historie de siste århundrene.

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Vårt naboland i øst har over 10 ganger så mange høyreekstreme drap per innbygger som Vest-Europa.

Publisert 7. feb. 2018 11:19

Kan man tilhøre ytre høyre og være liberal på en og samme gang?

Publisert 5. feb. 2018 10:14

Verdenshavene renner ned i Jordens indre. Vanntapet er enormt.

Publisert 2. feb. 2018 14:14

Denne historien handler om idrett, dopingmistenkte, slurv i internasjonale dopinglaboratorier, dårlige vitenskapelige metoder, hemmelighold og en energisk professor i biokjemi.

Publisert 28. jan. 2018 20:01

Departementet tolket loven feil fra 2009 til 2017. Konsekvensene er enorme: Tusenvis av tillatelser til å bygge i 100-metersbeltet langs sjøen er ulovlige. Hva nå?

Publisert 25. jan. 2018 08:43

Musikkforsker har laget et dataprogram for å måle bevegelsene til dansere. Nå bruker medisinere verktøyet hans til å avsløre om små babyer har cerebral parese.

 

Publisert 22. jan. 2018 08:56

Gruppediskusjoner mellom fastleger, konkurranse om hvem av dem som skriver ut minst antibiotika og strengere regler for urintester reduserte bruken av antibiotika med femten prosent.

Publisert 10. jan. 2018 16:18

I Norge bruker vi 50 milliarder kroner på forskning hvert år. Tar vi den i bruk?

Publisert 10. jan. 2018 15:51

Han hadde absolutt gehør og ble en av de fremste ekspertene på lydene i russiske dialekter. Arbeidene hans vakte oppsikt i samtiden. Teoriene hans brukes ennå i dag.

Publisert 9. jan. 2018 13:01

De levde i Egypt i to tusen år. Nå sitter de med nøkkelen til å forstå hvordan arabisk språk og kultur utviklet seg fra tidlig middelalder og fram til moderne tid.

Publisert 21. des. 2017 12:50

De skal være rettsstatens beskyttere. Men når staten styres i autoritær retning, kan det gå fryktelig galt.

Publisert 20. nov. 2017 14:20

Tusenvis av dataspråk er blitt lagd de siste femti årene – men knapt noen så epokegjørende som norske Simula fra 1967.

Publisert 15. nov. 2017 11:11

Hudceller kan bli til nye øyenceller eller hjerneceller, blodceller til nye muskelceller eller hjerteceller. Uhelbredelige sykdommer er kanskje ikke lenger det – uhelbredelige