Artikler - Side 10

Publisert 24. mars 2015 12:51

Bakterier som snakker sammen og organiserer seg i biofilm, er mer motstandsdyktige mot antibiotika. Nå jobber forskere med å utvikle stoffer som hindrer bakteriene i å kommunisere.

Publisert 6. mars 2015 13:30

Mikroskopimetoden til UiO-forskerne Morten Laane og Ivar Mysterud finner ikke forskjell i blod fra pasienter med borreliose-lignende plager etter flåttbitt og blod hos friske kontrollpersoner. Det er konklusjonen i en studie fra Folkehelseinstituttet.

Publisert 23. feb. 2015 14:57

Mellomalderen blir gjerne oppfatta som grotesk og dyster. Eliten på 1200-talet nytta likevel latteren svært medvite - og han runga oftast mest når det gjekk ut over andre. 

Publisert 8. feb. 2015 08:12

Rester av arvestoffet til pestbakterier er funnet i flere tusen omkomne fra svartedauden og de store pestepidemiene på slutten av jernalderen. DNA-analysene kan forutsi neste pestutbrudd.

Publisert 6. feb. 2015 12:53

Vi er rike, trygge, mette. Skamfølelsen som oppstår i møte med en brutal verden der ute, er ‘mat’ for forfattere og filmskapere. Og nå også forskere.

Publisert 6. feb. 2015 07:25

Har du smarttelefon eller nettbrett? Da kan du eksperimentere med atomer uten å kunne én eneste formel.

Publisert 5. feb. 2015 08:06

Det er velkjent at klimaendringer påvirker vegetasjonen. Det er derimot mindre kjent at endringene i vegetasjonen påvirker klimaet. Klimaforsker frykter at disse endringene kan forsterke den globale oppvarmingen.

Publisert 4. feb. 2015 07:42

Toppforskere skal nå bruke matematisk modellering og tunge beregninger til å forstå hvordan hjernen både kan huske og lære.

Publisert 3. feb. 2015 08:16

Det er nok olivinstein i verden til å lagre alle CO2-utslipp i noen tusen år. Supertunge beregninger viser hvordan det lar seg gjøre.

Publisert 3. feb. 2015 08:15

Munken Gregor Mendel løste arvens gåte helt på egen hånd.

Publisert 2. feb. 2015 08:53

Kreftforskere bruker nå en av verdens raskeste datamaskiner for å avdekke hvilke deler av den genetiske koden som kan føre til tarmkreft og prostatakreft.

Publisert 29. jan. 2015 10:41

Kvantekjemiske beregninger er blitt brukt til å løse store mysterier i verdensrommet. Snart kan disse beregningene brukes til å fremstille morgendagens kreftmedisiner.

Publisert 28. jan. 2015 09:31

Penn og papir er ut. Avanserte beregninger på superraske datamaskiner er nå blitt helt nødvendig for å drive vitenskapen videre.

Publisert 26. jan. 2015 09:21

En av århundrets største matematiske oppdagelser kan redusere antall målepunkter til en sjettedel. Det betyr mindre strålefare og raskere medisinsk bildediagnostikk.

Publisert 20. jan. 2015 11:11

Norsk ekspert ser fortsatt håp for en demokratisk utvikling i Midtøsten.

Publisert 9. jan. 2015 11:37

Universitetet i Oslo har skolert palestinsk helsepersonell i vitenskapelig metode. Nå publiserer de i internasjonale topptidsskrifter – om helsen til sitt eget folk.

Publisert 9. jan. 2015 10:28

Fødende palestinske kvinner betraktes som pasienter og utsettes for en lang rekke inngrep som øker smerten og ubehaget - helt unødvendig.

Publisert 1. des. 2014 00:00

Nye, arkeologiske bevis i Botswana tyder på at mennesket utførte ritualer allerede for 77 000 år siden. Det betyr at vi mennesker ikke bare er afrikanere av natur, men også av kultur.

Publisert 28. nov. 2014 12:46

Konservative, amerikanske kirkeledere møter palestinske trosfeller på Vestbredden.

Publisert 26. nov. 2014 10:48

Er kristendommen i ferd med å forlate sitt barndomshjem?

Publisert 24. nov. 2014 08:53

For noen år siden ble Norges eldste klesplagg, en kjortel fra jernalderen, funnet på Lendbreen i Breheimen. Nå skal kjortelen rekonstrueres med datidens tekstilteknikker – og inspirere norske motedesignere.

Publisert 12. nov. 2014 07:46

Når fremtidens roboter skal utvinne mineraler på andre planeter, må de både være selvlærende og kunne reparere seg selv. Forskere ved UiO har allerede klart å lage de første selvlærende robotene på 3D-skrivere.

Publisert 11. nov. 2014 09:37

Avansert kreftbehandling: Oslo universitetssykehus driver intensiv kunnskapsoverføring til kreftspesialister på Augusta Victoria-sykehuset i Jerusalem.

Publisert 10. nov. 2014 09:34

Ulike oppfatninger om hva konflikten handler om, et komplisert forhold mellom Obama og Netanyahu og uenighet om modellen for konfliktløsning er noen av årsakene til hvorfor USA mislykkes som fredsaktør. 

Publisert 10. nov. 2014 09:33

Flere hellige steder i Sør-Libanon er gått tapt som følge av landets mange konflikter. Det har skapt en skarpere grense mellom de religiøse gruppene.